04.03.2015

Koordinator ( Ungdomens Nordiska Råd )

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) är ett samarbetsorgan för politiska ungdomsförbund i de nordiska länderna. Medlemsorganisationerna samlas årligen till session i samband med Nordiska rådets session i månadsskiftet oktober-november. UNR leds av ett presidium som väljs vid sessionen och som samlas 3-4 gånger i året i samband med Nordiska rådets presidie- och utskottsmöten. UNR:s verksamhet finansieras huvudsakligen av Nordiska rådet. UNR:s sekretariat är placerat hos Pohjola-Nordens Ungdomsförbund i Helsingfors, Finland.

Till koordinatorns uppgifter hör att ansvara för de praktiska arrangemangen för den årliga sessionen, att administrera presidiets möten och att fungera som mötessekreterare, att sköta UNR:s ekonomi samt övriga sekretariatsuppgifter. Årets session hålls i Oslo 25–27.10.2013 med Arktis som tema.

Vi söker dig som:
• talar och skriver utmärkt skandinaviska (svenska, danska eller norska), god finska och engelska
• förstår svenska, danska och norska
• är b! eredd att resa och vara flexibel
• är initiativrik, välorganiserad och kan arbeta självständigt
• är bekant med administration och ekonomi
• är intresserad av nordiska frågor och samhällsengagemang
Erfarenhet av ungdomsorganisationer och kunskaper i övriga nordiska språk räknas som meriter.

Vi erbjuder:
• ett intressant och mångsidigt arbete i en internationell miljö för dig som strävar till internationella arbetsuppgifter
• en utmärkt möjlighet att knyta kontakter till nordiskt kultur-, språk- och politiskt samarbete.
• goda tjänsteförmåner och flexibla arbetstider
• en tjänst som går bra att kombinera med studier

Tjänsten är en deltidstjänst (2 arbetsdagar / vecka), bortsett från september-oktober då tjänsten är på heltid. Du förutsätts kunna börja jobba i mitten av maj.

=====================================================
Työpaikan katuosoite: Fredriksgatan 61 A 11, Helsingfors
Työn kesto:
Palkkaus:

=====================================================
Työnantaja: Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

=====================================================
Viimeinen hakupäivä: 24.04.2013
Ilmoitus nro: 53608