04.03.2015

Projektikoordinaattori (Eurooppalainen Suomi ry)

Eurooppalainen Suomi ry on avoin ja puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille. Yhdistys herättää julkista keskustelua EU:sta ja eurooppalaisista teemoista mm. tiedotus- ja julkaisutoiminnalla sekä järjestämällä erilaisia yleisötilaisuuksia ja kampanjoita. Yhdistyksellä on noin 2 700 henkilöjäsentä, 16 alueyhdistystä ja 16 kansallisen tason yhteisöjäsentä. Eurooppalainen Suomi on osa kansainvälistä Eurooppa-liikettä (European Movement International). Järjestöön ja sen toimintaan voi tutustua myös verkkosivuilla www.eurooppalainensuomi.fi

Eurooppalainen Suomi ry hakee

PROJEKTIKOORDINAATTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen Campaign Europe -hankkeeseen ajalle 16.9.2013-15.9.2014 tai sopimuksen mukaan.

Campaign Europe – Active European Citizenship in the 21st Century on Eurooppalaisen Suomen vuosina 2013 ja 2014 toteuttama hanke, jolla pyritään vahvistamaan eurooppalaista identiteettiä, integraatiota ja a! ktiivista kansalaisuutta neljässä keskenään erilaisessa Euroopan maassa keskinäisen vuorovaikutuksen ja useiden eri välineiden avulla. Hanketta rahoittaa Euroopan komissio ja siinä ovat yhteistyökumppaneina Albanian, Irlannin ja Slovenian kansalliset Eurooppa-liikkeet.

Campaign Europe -hankkeessa organisoidaan mm. seminaareja, valokuvakilpailu, verkkokyselyitä sekä eurooppalaista kansalaisuutta vahvistavia tapahtumia. Hankkeeseen liittyy oma verkkosivusto, minkä lisäksi sen osana tehdään kaksi painettua julkaisua. Projektikoordinaattori vastaa hankkeen suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta tukenaan Eurooppalaisen Suomen muu henkilöstö. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat lisäksi Albanian, Irlannin ja Slovenian Eurooppa-liikkeissä työskentelevät hankeavustajat. Suoraan projektiin liittyvien tehtävien lisäksi projektikoordinaattori osallistuu myös muiden Eurooppalaisen Suomen tapahtumien ja kampanjoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tehtävän menestyksellinen hoit! aminen edellyttää korkeakoulututkintoa, vahvasti eurooppalaist! a maailm ankatsomusta ja ulospäin suuntautunutta luonnetta, hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja, oma-aloitteista ja tavoitehakuista työotetta, erinomaista englannin kielen taitoa sekä matkustusvalmiutta. Eduksi katsotaan aiempi kokemus kansalaisjärjestötoiminnasta, monikansallisten projektien toteuttamisesta sekä Euroopan unionin, eurooppalaisen identiteetin ja kulttuurin tuntemus.

Tehtävän palkkaus on 2 400 €/kk. Lisäksi tarjotaan laaja puhelinetu, yleislääkäritasoinen työterveyshuolto sekä liikunta- ja kulttuurisetelietu. 

Eurooppalaisen Suomen hallitukselle osoitettujen, vapaamuotoisten hakemusten ansioluetteloineen tulee olla perillä keskiviikkoon 21.8.2013 klo 16.00 mennessä. =====================================================
Työpaikan katuosoite: Hermannin rantatie 12 b, 00580 Helsinki
Työn kesto: 1 vuosi
Palkkaus: 2 400 €/kk

=====================================================
Työnantaja: Eurooppalainen Suomi ry
WWW-osoite: http://eurooppalainensuomi.fi

=====================================================
Viimeinen hakupäivä: 21.8.2013
Ilmoitus nro: 55354