04.03.2015

Puolustusasiamiehen sihteeri (Tukholman suurlähetystö)

Tukholman suurlähetystöön puolustusasiamiehen sihteeri 1.3.2014 alkaen

Puolustusasiamiehen sihteeri vastaa puolustusasiamiestoimiston maksuliikkeestä, arkistosta ja toimiston rutiineista, mm. lupahallinnon käytännön toimenpiteistä. Tehtävänkuvaan sisältyvät normaalit sihteerin tehtävät, kuten esimiehen ajankäytön hallinta, avustaminen virkamatkojen ja edustustilaisuuksien järjestämisessä sekä taloushallinnon suunnittelua ja raporttien laadintaa. Sihteeri pitää yhteyttä puolustusasiamiehen sidosryhmiin ja veteraanijärjestöihin sekä toimii yhteistyössä suurlähetystön kanslian kanssa.
Tehtävän hoitaminen edellyttää luotettavuutta ja Suomen kansalaisuutta. Hakijasta tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, Laki turvallisuusselvityksistä 4§). Työsopimuksessa noudatetaan Ruotsin työlainsäädäntöä.

Tehtävään valittavalta toivotaan vähintään alempaa korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa opistotasoista tutkintoa.
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää positiivisuutta, oma-aloitteisuutta, tarkku! utta, organisointikykyä ja kykyä oppia uusia asioita. Tehtävässä vaaditaan lisäksi kykyä toimia itsenäisesti sekä osana tiimiä. Hakijalla tulee olla hyvä suullinen ja kirjallinen suomen, ruotsin ja englannin kielen taito. Hakijalta toivotaan kokemusta vastaavista tehtävistä sekä erilaisten tietoteknisten ohjelmistojen käytöstä. Sihteeriksi haetaan henkilöä, jolla on valmius sitoutua tehtävän hoitoon. Ruotsin yhteiskunnan tuntemus sekä kokemus puolustus- tai ulkoasiainhallinnosta katsotaan eduksi.


Hakemus ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 30.11.2013 mennessä Suomen Tukholman suurlähetystöön sähköpostiosoitteella sanomat.TUK@formin.fi tai postitse osoitteeseen Finlands ambassad/ Försvarsavdelningen, Box 24285, SE-104 51 Stockholm, Sverige. Otsikkokenttään/kuoreen merkintä ”Puolustusasiamiehen sihteerin tehtävä”.

=====================================================
Työpaikan katuosoite: Gärdesgatan 11 11527 Stockholm Sverige
Työn kesto: vakituinen työsuhde
Palkkaus:

=====================================================
Työnantaja: Puolustusvoimat / Tukholman puolustusasiamiestoimisto

WWW-osoite:

=====================================================
Viimeinen hakupäivä: 30.11.2013
Ilmoitus nro: 56959