06.03.2015

Resident Twinning Adviser, Azerbaidzan

Resident Twinning Adviser, Azerbaidzan


Omnia on jättämässä tarjousta Twinning –projektista Azerbaidzaniin. Twinning -projektit ovat EU:n rahoittamaa hallintojen välistä kehittämistyötä. Työtehtävän alkaminen on ehdollinen ja on sidoksissa Twinning-projektitarjouksen hyväksymiseen.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Azerbaidzanin kulttuuri- ja matkailuministeriön kanssa (Ministry of Culture and Tourism). Projektin keskeisenä teemana on kulttuurialan toiminnan ja hallintojärjestelmän uudistaminen:
- Azerbaidzanin kulttuurisektorin toiminnan ja hallintojärjestelmän nykytilan arviointi, ja uusien mallien kehittäminen
- muutosluonnokset lainsäädäntöön
- ministeriön ja sen alaisten aluetoimistojen henkilöstön osaamisen kehittäminen johtamisen,
koordinaation, verkostoitumisen ja digitalisoinnin osalta
- kansallisen kulttuuriperinnön johtamis- ja hallintomallin kehittäminen
- kansallisen kulttuuriperinnön suojelun, ylläpidon ja markkinoinnin mallin kehittäminen

Resident Twinning Adviser (RTA) vastaa projektin operatiivisesta toiminnasta Azerbaidzanissa. Projektille palkataan paikallinen assistentti, jonka esimiehenä hän toimii. RTA on tiiviissä yhteydessä Omnia Home Officeen (OHO) Espoossa ja projektin avainhenkilöihin Azerbaidzanissa. RTA suunnittelee yhdessä OHO:n kanssa projektin operatiivisen toiminnan ja seuraa sekä raportoi projektin edistymistä Azerbaidzanissa.

Valittavan henkilön tulee olla käytettävissä toukokuussa 2015 noin kolmen (3) päivän ajan Azerbaidzanissa tapahtuvaa tarjouksen esittelyä varten. Päätös projektin alkamisesta arvioidaan tehtävän heinäkuun 2015 loppuun mennessä. Työtehtävien on määrä alkaa Azerbaijanissa vuoden 2016 tammikuussa, mikäli Omnia valitaan projektin toteuttajaksi.

Hakijalta edellytetään:
- soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vähintään viiden (5) vuoden kulttuurialan toiminnan työkokemusta johto- tai asiantuntijatehtävissä erityisesti kulttuurialaan liittyen
- osoitettua aiempaa kokemusta projektityöstä ja projektien vetämisestä
- kokemusta kulttuuriperintöön liittyvien toimialalla käytettävien johtamisen välineistä esim. inventointi, ylläpito, suojelu, valvonta ja tarkastus
- ymmärrystä EU-tason lähestymistavasta, kehityksestä ja hyvistä käytännöistä liittyen kulttuurialan
kehittämiseen
- erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa
- hyviä tiimi- ja yhteistyötaitoja myös monikulttuurisessa ympäristössä
- johtamiskokemusta
- analyyttistä työotetta ja vahvaa raportointiosaamista
- hyviä tieto- ja viestintätekniikan taitoja – toimisto-ohjelmat, etäkokoukset ja Skype

Eduksi katsomme Twinning projektiosaamisen, aiemman kansainvälisen työkokemuksen, aluetuntemuksen ja azerin tai venäjän kielen osaamisen.

Valittavan henkilön tulee olla EU-maan kansalainen.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Palvelussuhteen kesto: 4.1.2016–30.12.2017

Palkkaus: Sopimuksen mukaan

Lisätietoja: Anu Lehtinen, Twinning-projektipäällikkö, puh 040 126 7207

RTA:n lisäksi etsimme projektiin lyhytaikaisia asiantuntijoita (Short Term Expert STE). Mikäli olet kiinnostunut näistä tehtävistä ota yhteyttä anu.lehtinen@omnia.fi

Hakemukset 18.3.2015 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi

Hae työpaikkaa

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 863251
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn laatu: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Ulkomaat/Azerbaidzan