06.03.2015

Aineenopettaja

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on valtion ylläpitämä kielikoulu, jossa opetusta annetaan sekä suomen että ranskan kielellä. Koulussa on esikoulu, alakoulu, yläkoulu ja lukio. Oppilaita koulussa on yhteensä n. 800. Lukion päätteeksi suoritetaan suomalainen ylioppilastutkinto.

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun erityisenä tehtävänä on antaa oppilailleen ranskan kielessä ja ranskankielisessä kulttuurissa sellaiset tiedot ja taidot, että opiskelijat koulusta valmistuttuaan ovat ranskalaisuuden tuntijoita ja kielen taitajia, joilla on hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään. Koulun tehtäviin kuuluu edistää Suomessa ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin tuntemusta myös kouluyhteisön ulkopuolella. Laajan kieliohjelman avulla oppilaita kasvatetaan kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen.

 

Viran/tehtävän kuvaus: Tehtävä sijoittuu perusopetukseen.

 

Kelpoisuusvaatimukset: Aineenopettajan kelpoisuus.

Määräaikaiseen virkaan valittavalla henkilöllä tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) edellyttämä kelpoisuus. Hänen tulee myös toimittaa itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

 

Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset:

suomi Suullinen: Erinomainen, Kirjallinen: Erinomainen, Ymmärtäminen: Erinomainen

 

 

Hakijalta odotamme: Työkokemusta englannin opetuksesta perusopetuksen luokilla 5-7. Halua ja kykyä kehittää omaa työaluettaan - joustavuutta, hyviä yhteistyötaitoja sekä halukkuutta ja valmiutta työskennellä eläväisessä ja monikulttuurisessa kouluyhteisössä.

 

Henkilökohtaiset ominaisuudet: Joustavuus, aloitteellisuus, yhteistyökyky, omatoimisuus.

 

Palkkauksen peruste: Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun opetushenkilöstöön noudatetaan valtion virkaehtosopimusta. Palkkaus määräytyy valtion oppilaitosten opetushenkilöstön tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväpalkka määräytyy tehtävätason 5 perusteella (2532,94 e). Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Henkilökohtaisen palkanosan määrä voi olla enintään 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta. Uuden henkilön henkilökohtainen palkanosa on 24%.

 

WWW-osoite                      http://www.hrsk.fi

Yhteystiedot Riitta Liimatainen, 050-4080 614, 0295 33 2521, riitta.liimatainen@hrsk.fi, 8-16

Työpaikan osoite                 Raumantie 4, 00350 HELSINKI

Palkkaus        Katso kuvaus yllä

Työkokemus  1-5 vuotta

Työ alkaa       01.08.2015

Työaika         kokoaikatyö, Virastotyöaika

Työn kesto    6 - 12 kk, 31.07.2016

Haku päättyy                      20.03.2015 klo 16:15

Jätä hakemus Raumantie 4, 00350 Helsinki

Hakulomakkeen WWW-osoite                http://heli.valtiolle.fi/JobsDescription.asp?ID=28779&L=1&IE=2

Ilmoitus jätetty                   02.03.2015

Ilmoitusnumero                  8651741

Työnantajan viite                600-39-15