04.03.2015

Kansainvälisten asioiden päällikkö ( Sirkuksen tiedotuskeskus )

Sirkuksen tiedotuskeskus hakee kansainvälisten asioiden päällikköä

23.10.2014

Ilmoittaja: Sirkuksen tiedotuskeskus

Nykyisen kansainvälisten asioiden päällikön siirtyessä muihin tehtäviin, Sirkuksen tiedotuskeskus etsii uutta kansainvälisten asioiden päällikköä 1.1.2015 alkaen. Toimi on vakinainen ja kokopäiväinen. Palkka on 3050€/kk. Kansainvälisten asioiden päällikön tehtäviin kuuluu tiedotuskeskuksen kansainvälisestä toiminnasta vastaaminen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, sekä hanke- ja verkostotyö. Tiedotuskeskus toimii aktiivisena jäsenenä lukuisissa alan verkostoissa ja hankkeissa. Tehtävä edellyttää: - vahvaa kielitaitoa: ranska, englanti, kaikki muu kielitaito eduksi - itsenäistä, aktiivista ja dynaamista työotetta - hankekoordinointi- ja verkostotyöskentelyosaamista kansainvälisessä työympäristössä - kansainvälisten rahoitusinstrumenttien tuntemusta - kulttuuripoliittisen päätöksenteon ja taiteen alan rakenteiden tuntemusta - matkustusvalmiutta - hyviä sosiaalisia kykyjä ja ajanhallintataitoja - ylempää korkeakoulututkintoa sekä vähintään kymmenen vuoden työkokemusta kulttuurialalla Esittävien taiteiden, erityisesti sirkustaiteen sisällöllinen tuntemus katsotaan eduksi. Sirkuksen tiedotuskeskuksessa työskentelee tällä hetkellä kolme vakinaista henkilöä: toiminnanjohtaja, kansainvälisten asioiden päällikkö ja tiedottaja. Lisäksi toimistossamme työskentelee kaksi määräaikaista projektivastaavaa.