04.03.2015

Monikulttuurisuusopettaja

KOLME TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄÄ MONIKULTTUURISUUSOPETTAJANA
Rekrytointitarpeemme
Keravan kaupungin kasvatus- ja opetusvirastossa on haettavana
KOLME TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄÄ MONIKULTTUURISUUSOPETTAJANA
ajalle 1.8.2013–31.12.2014.

Tehtävien sijoituspaikat ovat:
Ahjon koulu ja Ali-Keravan koulu (rehtori Sirpa Valén)
Killan koulu ja Savion koulu (rehtori Rene Kaajava)
Keravanjoen koulu ja Keskuskoulu (rehtori Sirpa Nenonen)

Tuntiopettajat toimivat opetustehtävissä luokkaopetuksessa 24 tunnin opetusvelvollisuudella koulutuksellisen tasa-arvon ohjelman hankerahoituksella. Edellytyksenä ovat luokanopettajan pätevyys, erikoistumisena S2-opinnot tai monikulttuurisuusopinnot.

Tehtävä sisältää lisäksi muuta kuin opetustyötä, mm. vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä, kuten vanhempainiltojen suunnittelua ja toteutusta. Muusta kuin opetusvelvollisuuteen kuuluvista tunneista maksetaan lisäkorvaus.

Tehtävänä on
• vahvistaa monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta kouluissa
• kehittää monikulttuurisuutta edistäviä toimintatapoja kouluissa
• tukea vieraskielisten oppilaiden suomen kielen taidon kehittymistä
• suunnitella vieraskielisten oppilaiden opetusta yhdessä luokanopettajan kanssa
• tukea vieraskielisten oppilaiden koulunkäyntiä, mm. toimimalla samanaikais-opettajana sekä läksypiiritoiminnan kehittäjänä
• vahvistaa monikulttuuristen perheiden ja koulun välistä yhteistyötä (esim. koulujen tiedottamistapojen kehittäminen, kohdennettujen vanhempainiltojen järjestäminen).
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Myös hakijat, joilla ei ole muodollista pätevyyttä, otetaan haussa huomioon.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Työtehtävän sijaintipaikkakunta
Kerava
Työn alkamisajankohta ja kesto
1.8.2013–31.12.2014
Palkka
Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.
Työnantajan nimi
Keravan kaupungin kasvatus- ja opetusvirasto