04.03.2015

Tiedottaja

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tiedekunta on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Nykykielten laitos on humanistisen tiedekunnan suurin laitos. Laitoksella on 14 oppiainetta, 2 400 perustutkinto-opiskelijaa ja 150 työntekijää. Laitoksella toimii useita täydentävän rahoituksen projekteja. Laitoksen tavoite on 175 maisterintutkintoa vuodessa. Laitoksen hallintotiimi huolehtii laitoksen talous-, henkilöstö- ja opintohallinnosta sekä tiedotuksesta.

Helsingin yliopiston nykykielten laitos hakee

TIEDOTTAJAA

työsuhteeseen 1.3.2014 alkaen.

Tiedottajan tehtävänä on hoitaa laitoksen ulkoista ja sisäistä viestintää sekä vastata laitoksen viestinnän suunnitelmallisesta kehittämisestä. Hän on laitoksen ulkoisten ja sisäisten internetsivujen päätoimittaja. Tulevalta tiedottajalta toivomme ammattimaista otetta tiedottajan työhön sekä taitoa popularisoida tiedettä hän osaa kirjoittaa kiinnostavasti ja selkeästi vaikeaselkoisistakin aiheista.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää aloitteellista ja järjestelmällistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, erinomaista kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä tietotekniikkaosaamista. Edellytämme myös verkkoviestinnän ja sosiaalisen median osaamista. Tehtävän hoitaminen vaatii erinomaista suomen kielen taitoa sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa, muu kielitaito on eduksi. Parhaat valmiudet tehtävään antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä monipuolinen työkokemus viestinnän tai journalistiikan alalta. Hakijalle on etua humanistisen alan ja yliopistomaailman tuntemisesta.

Laitos tarjoaa tiedottajalle monipuolisen tehtäväkentän mielenkiintoisessa toimintaympäristössä.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuuskehikon tasoon 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen! perustu va palkanosa (kokonaispalkka 2 692,69 – 3282,10 € / kuukausi). Tehtävä täytetään neljän kuukauden koeajalla.

www.helsinki.fi/yliopisto

=====================================================
Työpaikan katuosoite: Unioninkatu 40
Työn kesto: Vakinainen
Palkkaus: 2 692,69 – 3282,10

=====================================================
Työnantaja: Helsingin yliopisto, Nykykielten laitos

WWW-osoite: http://www.helsinki.fi/nykykielet/

=====================================================
Viimeinen hakupäivä: 10.02.2014
Ilmoitus nro: 58230