04.03.2015

Tiedotussihteeri ( Puolustusvoimat )

Puolustusvoimat on nopeasti kehittyvä, arvostettu ja turvallinen työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haastavia tehtäviä ympäri Suomea. Puolustusvoimien 15 000 työntekijästä lähes puolet on siviilejä tai siviilikoulutuksen saaneita. Maanpuolustuskorkeakoulu on Puolustusvoimain komentajan alainen sotatieteellinen korkeakoulu, jossa voi suorittaa sotatieteiden kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon sekä yleisesikuntaupseerin tutkinnon.

Maanpuolustuskorkeakoulussa on haettavana tiedotussihteerin tehtävä. Kyseessä on puolustusvoimien siviilivirka, joka on viraston yhteinen ja täytetään ajaksi 13.8.2012-31.12.2013. Tehtävänhoitaja osallistuu viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen erityisinä vastuualueinaan korkeakoulun intranet- ja internet-sivustojen sisällöntuotanto, tapahtumien järjestelyt sisältäen korkeakoulun esittelyn vierasryhmille sekä suhdetoimintaesineet.

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antavat soveltuva korkeakoulututkinto! ja aikaisempi kokemus viestintäalan tehtävistä. Kielitaidon osalta toivomme suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä sujuvaa ruotsin ja englannin kielten suullista taitoa. Työskentelyotteeltaan etsimämme henkilö on itsenäinen ja oma-aloitteinen sekä aktiivinen ja sujuva erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Eduksi katsotaan puolustusvoimien ja yliopistomaailman yleinen tuntemus sekä mahdollinen muu kielitaito.

Tehtävästä maksettava kuukausipalkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja vuosittain arvioitavan henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Tehtävän vaativuusluokka on SIV 8 ja tässä luokassa maksettava kokonaispalkka on henkilökohtaisesta suoriutumisesta riippuen 2081,92-2852,23 € siten, että tehtävään valittavan uuden henkilön aloituspalkka on 2435,85 € / kk.

Lisätietoja Maanpuolustuskorkeakoulusta löytyy myös internetistä osoitteesta www.mpkk.fi. Rakennemuutoksen seurauksena Puolustusvoimista irtisanotuilla ja irtisanomisuhan alaisilla, vaatimukset täyttävillä henkilöillä on etusija täytettäessä avoimia virkoja, viransijaisuuksia ja tehtäviä.

=====================================================
Työpaikan katuosoite: Santahamina, Helsinki
Työn kesto:
Palkkaus:

=====================================================
Työnantaja: Puolustusvoimat

WWW-osoite: http://www.puolustusvoimat.fi/rekry

=====================================================
Viimeinen hakupäivä: 25.05.2012
Ilmoitus nro: 48070