Kielten opiskelijoiden suuntautumisvaihtoehdot

Monialainen kieliasiantuntija

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijat

Monialaiset kieliasiantuntijat ovat kielen, kulttuurin ja viestinnän ammattilaisia, joilla on osaamista myös kieliopintojensa ulkopuolelta, kuten talous- ja yhteiskuntatieteistä.
Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaopinnot on tarkoitettu erityisesti niille, jotka tähtäävät kielten opettajan ammattiin.