05.12.2018

Opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat

Alta löydät linkit kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin ja opetusohjelmiin.

Opetussuunnitelma on tiedekunnan vahvistama suunnitelma oppiaineiden tutkintojen rakenteesta ja sisällöstä. Opetussuunnitelmien keskeinen sisältö muodostuu oppiaineen opintojaksokuvauksista osaamistavoitteineen. Opetussuunnitelmassa määritetään ne opintojaksot, jotka opiskelijan tulee suorittaa perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksia varten. Lisäksi opetussuunnitelmassa kerrotaan esimerkiksi opintojaksojen suoritustavat ja kirjallisuustiedot.

Opetussuunnitelmien pohjalta laaditaan lukuvuosittain oppiaineiden opetusohjelmat. Opetusohjelmasta saat selville, miten ja milloin oppiaineen opintojaksot on mahdollista lukuvuoden aikana suorittaa. Opetusohjelma antaa sinulle kokonaiskuvan lukuvuoden opetustarjonnasta. Tarkemman opetusohjelman aika- ja paikkatietoineen löydät Korppi-järjestelmästä. Kaikkiin opintoihin tulee opiskelijan itse ilmoittautua Korpissa.

Oppiaine/tutkinto-ohjelma

Opetussuunnitelma

Opetusohjelma

Englannin kieli (aineenopettaja)

Opetusohjelma listamuodossa

Opetusohjelma 2018-19 lukujärjestys

Englannin kieli (monialainen kieliasiantuntija)

Opetusohjelma 2018-19 lukujärjestys

Intercultural communication -maisteriohjelma

Opetusohjelma 2018 - 2019

Intercultural management and communication -maisteriohjelma

Opetusohjelma 2018 - 2019

Journalistiikka

Opetusohjelma 2018 - 2019

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma

Opetussuunnitelma 2017-2020
(oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat)

 

Ks. oppiainekohtaiset opetusohjelmat kunkin oppiaineen kohdalta

Kielten yhteiset opinnot

Yhteisten opintojaksojen toteuttamissuunnitelma 2017-2020

Latinan kieli

Opetusohjelma

Romaaninen filologia (aineenopettaja)

Opetusohjelma

Romaaninen filologia (monialainen kieliasiantuntija)

Opetusohjelma

Ruotsin kieli (aineenopettaja)

Opetusohjelma

Ruotsin kieli (monialainen kieliasiantuntija)

Opetusohjelma

Saksan kieli ja kulttuuri (aineenopettaja)

Opetusohjelma

Saksan kieli ja kulttuuri (monialainen kieliasiantuntija)

Opetusohjelma

 

Soveltava kielitiede (vain maisteriohjelma)

 

Suomalainen viittomakieli

Opetusohjelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja

Opetusohjelma

Suomen kieli (monialainen kieliasiantuntija)

Opetusohjelma

Suomen kieli ja kulttuuri (vain maisteriohjelma)

Opetusohjelma

Venäjän kieli ja kulttuuri (aineenopettaja)

Opetusohjelma

Venäjän kieli ja kulttuuri (monialainen kieliasiantuntija)

Opetusohjelma

 Viestintä (ent. puheviestintä)

Opetusohjelma 2018 - 2019

Yhteisöviestintä

Opetusohjelma 2018 - 2019