Journalistiikan opetusohjelma 2017 - 2018

ORIEN­TAA­TIO OPIS­KE­LUUN

VIES­TIN­TÄ- JA KIE­LIO­PIN­NOT (HuK-tut­kin­nos­sa)

  • JOU0Y96 Maturiteetti 1 op / JOUA9999 Kypsyysnäyte 0 op. Suositus ajoituksesta: kandidaatintutkielman valmistuessa.
  • XKVH011 Journalistiikan kielenhuolto 5 op. Integroitu Uutisjournalismi-opintojaksoon eli suoritetaan yhtäaikaa sen kanssa.
  • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet 3 op. Integroitu Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma -opintojaksoon eli suoritetaan yhtäaikaa sen kanssa.
  • XRUH005/XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare 3 op. Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Lukuvuonna 2017 - 2018 tarjolla kaksi kurssia, joista toinen syksyllä, toinen keväällä.
  • XENH002 Academic Reading and Communication Skills 3 op. Valitse viestintätieteiden opiskelijoille suunnattu kurssi (JOU PUH YVI) tai kaikille tiedekunnan opiskelijoille suunnattu kurssi (KAIKKI). Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Muut kyseeseen tulevat kielet ja kurssit löydät kielikeskuksen verkkosivuilta.

TIE­TO- JA VIES­TIN­TÄ­TEK­NIIKAN OPE­TUS, TYÖ­ELÄ­MÄ­OPINNOT

  • HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1, 3 op. Suositus ajoituksesta: 1. syksy.
  • Muut tarjolla olevat tieto- ja viestintätekniikan kurssit löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.
  • Yliopistossa tarjolla olevat työelämävalmiuksia tukevat opinnot löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivujen kautta.

VIESTINNÄN JA MEDIAN PERUSOPINNOT, JOURNALISTIIKAN AINE- JA SYVENTÄVÄT OPINNOT

Laajannettu listaus

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kesä

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)