09.02.2018

Kieliaineiden yhteisten opintojaksojen toteuttamissuunnitelma 2017-2020

Kieliaineiden yhteiset, maisterivaiheen opintojaksot tarjotaan lukuvuosina 2017-2020 seuraavalla syklityksellä (perus- ja aineopintojen opintojaksot tarjotaan joka lukuvuosi):

Tarjolla 2017 - 2018  
OPETTAJAKSI OPISKELEVILLE: KIELIASIANTUNTIJOILLE:
KOPS1000 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen MONS1000 Kriittinen diskurssintutkimus
KOPS1002 Tunteet, identiteetti ja toimijuus kielten oppimisessa ja opettamisessa (englanniksi) MONS1002 Monialainen kieliasiantuntija työssä
KOPS1004 Kielen ja sisällön integrointi opetuksessa (englanniksi) MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu
KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka (kontaktikurssi) MONS1100 Auktorisoidun kääntäjän toimintavalmiudet (huom! tarjolla vain 2017-2018)
KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (kontaktikurssi + itseopiskelu englanniksi) KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (kontaktikurssi + itseopiskelu englanniksi)
KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä (joko kontaktikurssi tai itseopiskelu, ks. tarkemmin Korppi) MONS2000 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari (peruttu 2017-2018)
KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa
KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa  

 

Tarjolla 2018 - 2019  
OPETTAJAKSI OPISKELEVILLE: KIELIASIANTUNTIJOILLE:
KOPS1001 Ikä ja kielenoppiminen MONS1000 Kriittinen diskurssintutkimus
KOPS1005 Kielitaidon arviointi MONS1001 Multimodaalinen diskurssintutkimus
KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä (joko kontaktikurssi tai itseopiskelu, ks. tarkemmin Korppi) MONS1002 Monialainen kieliasiantuntija työssä
KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka (itseopiskelu) MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu
KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (itseopiskelu) KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (itseopiskelu)
KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari MONS2000 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari
KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa

 

Tarjolla  2019 - 2020 KIELIASIANTUNTIJOILLE:
OPETTAJAKSI OPISKELEVILLE: MONS1000 Kriittinen diskurssintutkimus
KOPS1000 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen MONS1002 Monialainen kieliasiantuntija työssä
KOPS1002 Tunteet, identiteetti ja toimijuus kielten oppimisessa ja opettamisessa (englanniksi) MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu
KOPS1004 Kielen ja sisällön integrointi opetuksessa (englanniksi) KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (kontaktikurssi + itseopiskelu englanniksi)
KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka (kontaktikurssi) MONS2000 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari
KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (kontaktikurssi + itseopiskelu englanniksi) MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa
KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä (joko kontaktikurssi tai itseopiskelu, ks. tarkemmin Korppi)  
KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari  
KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa