07.09.2017

Kieliaineiden yhteisten opintojaksojen toteuttamissuunnitelma 2017-2020

Kieliaineiden yhteiset opintojaksot tarjotaan lukuvuosina 2017-2020 seuraavalla syklityksellä:

Tarjolla 2017 - 2018 sekä 2019 - 2020 Tarjolla 2018 - 2019
KOPS1000 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen KOPS1001 Ikä ja kielenoppiminen
KOPS1002 Tunteet, identiteetti ja toimijuus kielten oppimisessa ja opettamisessa (englanniksi) KOPS1005 Kielitaidon arviointi
KOPS1004 Kielen ja sisällön integrointi opetuksessa (englanniksi) KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka (itseopiskelu)
KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka (kontaktikurssi)  
KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (kontaktikurssi + itseopiskelu englanniksi) MONS1002 Multimodaalinen diskurssintutkimus
MONS1000 Kriittinen diskurssintutkimus  
MONS1100 Auktorisoidun kääntäjän toimintavalmiudet (huom! tarjolla vain 2017-2018)  

 

Joka lukukausi tarjolla:

KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä (joko kontaktikurssi tai itseopiskelu, ks. tarkemmin Korppi) MONS1002 Monialainen kieliasiantuntija työssä
KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka (itseopiskelu) MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu
KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (itseopiskelu) KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (itseopiskelu)
KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari MONS2000 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari
KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa