30.05.2018

Englanti siirtymäsäännöt 2017-2020

ENGLANNIN UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017–2020 – MIKÄ MUUTTUU?

Englannin oppiaineen uudet opetussuunnitelmat ovat astuneet voimaan 1.8.2017.

Keskeneräisiä opintokokonaisuuksia voi viedä päätökseen 2015-2017 opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti siirtymäkauden aikana 31.7.2020 saakka. Tuon päivän jälkeen avoimet opintokokonaisuudet eli opintokokonaisuudet, jotka eivät ole vielä valmiita, täytyy tehdä valmiiksi vuonna 1.8.2020 voimaan astuvien opetussuunnitelmien vaatimusten mukaisesti. Kaikki kurssit lukuvuonna 2017-2018 järjestetään jo uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

KUKA SEURAA UUTTA, KUKA VANHAA OPETUSSUUNNITELMAA?

Perusohje on tämä:

 • Syksyllä 2017 aloittavat opiskelijat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa, samoin kaikki uutta opintokokonaisuutta alusta tai lähes alusta (muutama kurssi tehtynä) aloittavat. Jos jokin opintokokonaisuus on melkein valmis, ja opiskelija tietää saavansa sen valmiiksi siirtymäkauden aikana eli 31.7.2020 mennessä, sen voi viedä loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Jatkavat opiskelijat, joilla on perusopinnot lähes valmiina, voivat valita, tekevätkö he perusopinnot valmiiksi vanhan vai uuden opetussuunnitelman mukaisesti (ks. tarkempi ohje alla). Aineopintoja he siirtyvät tekemään uuden opetussuunnitelman mukaisesti, jos aineopintoja ei ole tehtynä lainkaan tai vain jokunen kurssi.
 • Jatkavat opiskelijat, joilla on aineopinnot pääosin tehtynä, mutta kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma puuttuvat, voivat tehdä aineopinnot valmiiksi vanhan opetussuunnitelman mukaisesti, jos he saavat ne kokonaan tehtyä siirtymäkauden aikana.
 • Opiskelijat, jotka aloittelevat syventäviä opintoja, noudattavat uutta opetussuunnitelmaa. Syventävien opintojen loppuvaiheessa olevat, jotka saavat syventävät opinnot valmiiksi siirtymäkauden aikana (gradun ei tarvitse olla valmis syventäviä opintoja koottaessa, mutta graduseminaari pitää olla tehtynä), voivat noudattaa vanhaa opetussuunnitelmaa.

HUOM! Kaikki opiskelijan jo tekemät opintojaksot pyritään aina sovittamaan opintokokonaisuuksiin. On kuitenkin opiskelijan vastuulla selvittää, onko hänen tarkoituksenmukaista/mahdollista/ehtiikö hän jatkaa avoimet opintokokonaisuudet loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti vai onko hänen syytä/järkevää/mahdollista siirtyä opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena ei ole teettää kenelläkään opiskelijalla ylimääräisiä opintoja, mutta vastuu opinnoista ja opetussuunnitelman mukaisten opintojaksojen valitsemisesta on aina opiskelijalla itsellään.

Alla ohjeita opintojaksojen vastaavuuksista. Tutustu näihin huolella. Jos et ole varma tilanteestasi, ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan.

  

PERUSOPINNOT, 30 op pääaineopiskelijat / 26 tai 28 op sivuaineopiskelijat

Kurssien muutokset:

Vanha kurssi Uusi vastaava kurssi
EKIP101 Phonetics and Pronunciation (2 op) EKIP1001 Pronunciation and Oral Skills (3 op)*
EKIP203 Introduction to Language Study (3 op) EKIP2001 Introduction to Language Study (4 op)
Fonetiikka-osuus lisätty kurssin sisälle
EKIP204 Exploring Grammar 1 (2 op) EKIP2002 Exploring Grammar (2 op)

 

* OHJEET NIILLE, JOTKA OVAT JO TEHNEET VAIN JOKO PHONETICS TAI PRONUNCIATION-OSUUDET EKIP101 Phonetics and Pronunciation KURSSISTA SEKÄ ORAL SKILLS -KURSSIN SUORITTAMISESTA:

Olet jo suorittanut hyväksytysti: Et ole suorittanut: Ilmoittaudu kurss(e)ille:
EKIP101-kurssin Phonetics-osuuden EKIP101-kurssin Pronunciation-osuutta EKIP1001-kurssille, mutta vain johonkin Pronunciation-ryhmään*
EKIP101-kurssin Pronunciation-osuuden
 • EKIP101-kurssin Phonetics-osuutta
 • EKIP203 Introduction to Language Study -kurssia
EKIP2001 Introduction to Language Study*
 • EKIP101-kurssin Pronunciation-osuuden
 • EKIP203 Introduction to Language Study -kurssin
EKIP101-kurssin Phonetics-osuutta Lähetä sähköpostia koulutussuunnittelijalle. Saat syyskuun aikana ohjeet EKIP101 Phonetics-osion suorittamisesta itsenäisesti.
EKIP106 Oral Skills
 • EKIP101-kurssin Pronunciation-osuutta
 • EKIP203 Introduction to Language Study -kurssia
 • EKIP1001 Pronunciation and Oral Skills, mutta vain johonkin Pronunciation-ryhmistä
 • EKIP2001 Introduction to Language Study*
EKIP101 Phonetics and Pronunciation EKIP106 Oral Skills EKIP1001 Pronunciation and Oral Skills, mutta vain johonkin Oral Skills -ryhmistä*

* kaikissa yllä mainituissa tilanteissa lähetä lisäksi sähköposti koulutussuunnittelijalle otsikolla "EKIP101-kurssin suorittaminen vanhan opetussuunnitelman mukaan" tai "EKIP106-kurssin suorittaminen vanhan opetussuunnitelman mukaan", jotta suoritusmerkinnät saadaan kirjattua rekisteriin oikein

AINEOPINNOT, 50 op pääaineopiskelijat / 32 op sivuaineopiskelijat

Kurssien muutokset:

Vanha kurssi Uusi vastaava kurssi
EKIA106 (3 op) Written Communication 

Valitse joku seuraavista:

 • EKIA1001 Research Writing (3 op)
 • EKIA1002 Three Genres (3 op)
 • EKIA1003 Creative Writing (3 op)
 • EKIA1004 Business Writing (3 op)
 • EKIA1005 Language and Discourse in the Media (3 op)
EKIA201 Exploring Grammar 2 (5 op) EKIA2001 Grammar in Use (5 op)

EKIA271 Pragmatics (5 op)

EKIA2003 Pragmatics 1 (5 op)

EKIA453 American Novels - Paul Auster (4 op) +
EKIA454 American Novels - F. Scott Fitzgerald (4 op)

EKIA4001 American Novels (4 op, itseopiskelu)

EKIA313 Researching Interaction in the Classroom (5 op)

EKIA3001 Pedagogical Practices in Classroom Interaction (5 op)

EKIA603 BA Thesis

EKIA6000 BA Thesis and BA Thesis seminar
 • Jos olet tehnyt vanhan kurssin, et tee enää uutta kurssia.
 • Jos sinulta puuttuu vanhan opsin mukaan esim. kielitieto-osio, valitse jokin uuden opsin aineopintojen kielitieto-osion kurssi tilalle. Uuden opsin mukaisia kursseja voi sovittaa vanhaan opsiin, kun valitsee kurssit vastaavista osioista (muiden osioiden kursseilla ei voi korvata ko. puuttuvan osion kursseja, esim. kirjallisuus-osion kurssilla kielitieto-osiota)

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT, 80 op pääaineopiskelijat / 60 op sivuaineopiskelijat

Kurssien muutokset:

Vanha kurssi Muutos
EKIS108 Written Communication (5 op)

Valitse jompikumpi seuraavista:

 • EKIS1001 Genres in Writing (5 op)
 • EKIS1002 Tutoring Writing (5 op) - huom! vain opettajaksi opiskeleville
EKIS271 Pragmatics EKIS2002 Pragmatics 2 (5 op)

EKIA461 American Novels - Paul Auster (5 op) +
EKIA462 American Novels - F. Scott Fitzgerald (5 op)

EKIS4001 American Novels (5 op, itseopiskelu)

EKIS372 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary (5 op)

EKIS3700 Vocabulary and Grammar in Foreign Language Classroom (5 op)

 

 • Jos olet tehnyt vanhan kurssin, et tee enää uutta kurssia.
 • Uuden opsin mukaisia kursseja voi sovittaa vanhaan opsiin, kun valitsee kurssit vastaavista osioista (muiden osioiden kursseilla ei voi korvata ko. puuttuvan osion kursseja, esim. kirjallisuus-osion kurssilla kielitieto-osiota).,ks. ohjeet alta:
  • Jos sinulta puuttuu vanhan opsin mukaan kirjallisuusosio, valitse jokin seuraavista: EKIS451, EKIS4001
  • Jos sinulta puuttuu kielitieto-osio, valitse jokin seuraavistaEKIS2002, EKIS274, EKIS275, EKIS276
  • Jos sinulta puuttuu kulttuuriosio, valitse jokin seuraavista: EKIS2001, EKIS504, EKIS512, EKIS574, EKIS578
  • Jos sinulta puuttuu opettajalinjalaisten valinnaisia suuntautumisopintoja, valitse seuraavista: EKIS303, EKIS3000, EKIS311, EKIS312, EKIS373, EKIS3700, EKIS407, EKIS409, EKIS571 + KOPS-alkuiset opintojaksot
  • Jos sinulta puuttuu kieliasiantuntijalinjalaisten valinnaisia suuntautumisopintoja, valitse seuraavista: EKIS407, EKIS409, EKIS477, EKIS480,  EKIS571 + MONS-alkuiset opintojaksot