30.08.2017

Journalistiikka-oppiaineen siirtymäsäännöt

Journalistiikan opetussuunnitelmien 2015–2017 ja 2017–2020 väliset siirtymäsäännöt ja vastaavuudet

Journalistiikan opetussuunnitelmien 2015–2017 ja 2017–2020 vastaavuudet: perus- ja aineopinnot

Viestinnän ja median perusopinnot 2015–2017 25 op Viestinnän ja median perusopinnot 2017–2020 25 op
VIEP012 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen  5 op
VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen  5 op
VIEP060 Työelämän viestintä 5 op VIEP1012 Työelämän viestintä  5 op
VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset  5 op
VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit 5 op VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit 5 op 

 

Journalistiikan aineopinnot 2015–2017 55 op Journalistiikan aineopinnot 2017–2020 60 op
JOUA011 Uutisjournalismi 10 op JOUA011 Uutisjournalismi  10
JOUA012 Radiojournalismi 6 op JOUA012 Radiojournalismi 5 op
JOUA013 Videojournalismi 6 op JOUA013 Videojournalismi  5 op
JOUA007 Monimediajournalismi 5 op JOUA007 Monimediajournalismi  5 op
JOUA005 Harjoittelu  6 op JOUA005 Harjoittelu  6 op
JOUA010 Suomalainen mediajärjestelmä ja yhteiskunta 3 op Ei vastaava, mutta korvaava opintojakso: JOUA1000 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat. Jos JOUA010 on jo tehty, tulee JOUA1000 tehdä joka tapauksessa viimeistään maisterivaiheessa, ellei opiskelija ole suorittanut JOUS104 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat -kurssia.  4 op
VIEA010 Tutkimuskurssi 4 op VIEA010 Tutkimuskurssi  5 op
JOUA104 Kandidaattiseminaari 15 op JOUA1001 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma. Lisäksi suositellaan painokkaasti tehtäväksi XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet 3 op, joka on integroitu kandidaattiseminaariin. 10 op
JOUA103 Kandidaatintutkielma 10 op

 

 

JOUA2000 Opinnot ulkomailla 10 op TAI KVVA103 Introduction to Intercultural Communication 5 op & KVVA202 Media and Online Cultures 5 op 10 op


J
ournalistiikan opetussuunnitelmien 2015–2017 ja 2017–2020 vastaavuudet: syventävät opinnot

Journalistiikan syventävät opinnot 2015–2017 80 op Journalistiikan syventävät opinnot 2017–2020 80 op
VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op
JOUS104 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat 5 op Ei vastaavaa kurssia syventävissä opinnoissa 2017–2020, mutta aineopintojen JOUA1000 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat 4 op on tehtävä, mikäli ei ole tehnyt sitä aiemmin kandidaatin tutkinnossa.  
JOUS105 Maisteriseminaari  4 op JOUS105 Maisteriseminaari 5 op
JOUS106 Maisterintutkielma  40 op JOUS106 Maisterintutkielma 40 op
JOUS051 Viestintäyrittäjyys  3 op JOUS1010 Viestintäyrittäjyys 5 op
JOUS038 Datajournalismi 5 op JOUS038 Datajournalismi 5 op
JOUS030 Ajankohtaisjournalismi televisiossa 8 op JOUS1023 Videojournalismin genret 5 op
JOUS043 Verkko- ja sanomalehtijournalismin juttugenret 5 op JOUS1022 Verkko- ja sanomalehtijournalismin genret 5 op
JOUS024 Mediajärjestelmät muutoksessa 5 op JOUS1021 Media Systems and Journalism Cultures in a Changing World 5 op
JOUS044 Ulkomaanjournalismi 4 op JOUS1020 Foreign Reporting  5 op
JOUS039 Julkisuuslaki ja tiedon saaminen 5 op JOUS1027 Julkisuuslaki ja tiedon saaminen 5 op
JOUS033 Monimediajournalismin harjoittelu 6 op JOUS033 Monimediajournalismin harjoittelu 6 op
JOUS037 Journalismin innovaatiot 4 op JOUS1025 Innovations in Journalism 5 op
JOUS008 Tutkiva journalismi 5 op JOUS008 Tutkiva journalismi 5 op
JOUS053 Julkaisukurssi 8 op JOUS053 Julkaisukurssi 5 op
JOUS054 Droonijournalismi 2 op JOUS054 Droonijournalismi 2 op
JOUS057 Mediajohtaminen 5 op JOUS057 Mediajohtaminen 5 op
JOUS055 Podcast-journalismi 4 op JOUS1024 Audiojournalismin genret 5 op
JOUS045 Uutispeliprojekti 5 op JOUS045 Uutispeliprojekti 5 op
Ei vastaavaa kurssia opetussuunnitelmassa 2015–2017, mutta JOUS1000:n voi tehdä ja sijoittaa erikoistumisopintoihin, vaikka opiskelee opetussuunnitelman 2015–2017 mukaan. 5 op JOUS1000 Journalismin ja median syventävä teoria 5 op


J
ournalistiikan syventävien opintojen suorittaminen loppuun opetussuunnitelman 2015–2017 mukaan

Rehtorin päätöksen mukaisesti opinnot voi suorittaa loppuun vanhan opetussuunnitelman 2015 - 2017 rakenteen mukaisesti 31.7.2020 saakka. Opiskelijoiden, jotka eivät ole vielä aloittaneet syventävien opintojen suorittamista ja/tai joiden syventävät opinnot eivät todennäköisesti valmistu ennen 31.7.2020, voi olla kannattavinta siirtyä tekemään syventäviä opintoja opetussuunnitelman 2017–2020 rakenteen mukaisesti.

Opetussuunnitelmat löydät kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta.

Yhteystiedot

Jos et ole varma, mitä opintoja sinulta puuttuu perus-, aine- tai syventävien opintojen kokonaisuuksista tai sinulla on muuta kysyttävää opetussuunnitelmamuutoksiin liittyen, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaaseen.