07.08.2018

Journalistiikka-oppiaineen siirtymäsäännöt

Journalistiikan opetussuunnitelmien 2015–2017 ja 2017–2020 väliset siirtymäsäännöt ja vastaavuudet

Journalistiikan opetussuunnitelmien 2015–2017 ja 2017–2020 vastaavuudet: perus- ja aineopinnot

Viestinnän ja median perusopinnot 2015–2017 25 op Viestinnän ja median perusopinnot 2017–2020 25 op
VIEP012 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen  5 op
VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen  5 op
VIEP060 Työelämän viestintä 5 op VIEP1012 Työelämän viestintä  5 op
VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset  5 op
VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit 5 op VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit 5 op 

 

Journalistiikan aineopinnot 2015–2017 55 op Journalistiikan aineopinnot 2017–2020 60 op
JOUA011 Uutisjournalismi 10 op JOUA011 Uutisjournalismi  10
JOUA012 Radiojournalismi 6 op JOUA012 Radiojournalismi 5 op
JOUA013 Videojournalismi 6 op JOUA013 Videojournalismi  5 op
JOUA007 Monimediajournalismi 5 op JOUA007 Monimediajournalismi  5 op
JOUA005 Harjoittelu  6 op JOUA005 Harjoittelu  6 op
JOUA010 Suomalainen mediajärjestelmä ja yhteiskunta 3 op Ei vastaava, mutta korvaava opintojakso: JOUA1000 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat. Jos JOUA010 on jo tehty, tulee JOUA1000 tehdä joka tapauksessa viimeistään maisterivaiheessa, ellei opiskelija ole suorittanut JOUS104 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat -kurssia.  4 op
VIEA010 Tutkimuskurssi 4 op VIEA010 Tutkimuskurssi  5 op
JOUA104 Kandidaattiseminaari 15 op JOUA1001 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma. Lisäksi suositellaan painokkaasti tehtäväksi XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet 3 op, joka on integroitu kandidaattiseminaariin. 10 op
JOUA103 Kandidaatintutkielma 10 op

 

 

JOUA2000 Opinnot ulkomailla 10 op TAI KVVA103 Introduction to Intercultural Communication 5 op & KVVA202 Media and Online Cultures 5 op 10 op


J
ournalistiikan opetussuunnitelmien 2015–2017 ja 2017–2020 vastaavuudet: syventävät opinnot

Journalistiikan syventävät opinnot 2015–2017 80 op Journalistiikan syventävät opinnot 2017–2020 80 op
VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op
JOUS104 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat 5 op Ei vastaavaa kurssia syventävissä opinnoissa 2017–2020, mutta aineopintojen JOUA1000 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat 4 op on tehtävä, mikäli ei ole tehnyt sitä aiemmin kandidaatin tutkinnossa.  
JOUS105 Maisteriseminaari  4 op JOUS105 Maisteriseminaari 5 op
JOUS106 Maisterintutkielma  40 op JOUS106 Maisterintutkielma 40 op
JOUS051 Viestintäyrittäjyys  3 op JOUS1010 Viestintäyrittäjyys 5 op
JOUS038 Datajournalismi 5 op JOUS038 Datajournalismi 5 op
JOUS030 Ajankohtaisjournalismi televisiossa 8 op JOUS1023 Videojournalismin genret 5 op
JOUS043 Verkko- ja sanomalehtijournalismin juttugenret 5 op JOUS1022 Verkko- ja sanomalehtijournalismin genret 5 op
JOUS024 Mediajärjestelmät muutoksessa 5 op JOUS1021 Media Systems and Journalism Cultures in a Changing World 5 op
JOUS044 Ulkomaanjournalismi 4 op JOUS1020 Foreign Reporting  5 op
JOUS039 Julkisuuslaki ja tiedon saaminen 5 op JOUS1027 Julkisuuslaki ja tiedon saaminen 5 op
JOUS033 Monimediajournalismin harjoittelu 6 op JOUS033 Monimediajournalismin harjoittelu 6 op
JOUS037 Journalismin innovaatiot 4 op JOUS1025 Innovations in Journalism 5 op
JOUS008 Tutkiva journalismi 5 op JOUS008 Tutkiva journalismi 5 op
JOUS053 Julkaisukurssi 8 op JOUS053 Julkaisukurssi 5 op
JOUS054 Droonijournalismi 2 op JOUS054 Droonijournalismi 2 op
JOUS057 Mediajohtaminen 5 op JOUS057 Mediajohtaminen 5 op
JOUS055 Podcast-journalismi 4 op JOUS1024 Audiojournalismin genret 5 op
JOUS045 Uutispeliprojekti 5 op JOUS045 Uutispeliprojekti 5 op
Ei vastaavaa kurssia opetussuunnitelmassa 2015–2017, mutta JOUS1000:n voi tehdä ja sijoittaa erikoistumisopintoihin, vaikka opiskelee opetussuunnitelman 2015–2017 mukaan. 5 op JOUS1000 Journalismin ja median syventävä teoria 5 op


J
ournalistiikan syventävien opintojen suorittaminen loppuun opetussuunnitelman 2015–2017 mukaan

Rehtorin päätöksen mukaisesti opinnot voi suorittaa loppuun vanhan opetussuunnitelman 2015 - 2017 rakenteen mukaisesti 31.7.2020 saakka. Opiskelijoiden, jotka eivät ole vielä aloittaneet syventävien opintojen suorittamista ja/tai joiden syventävät opinnot eivät todennäköisesti valmistu ennen 31.7.2020, voi olla kannattavinta siirtyä tekemään syventäviä opintoja opetussuunnitelman 2017–2020 rakenteen mukaisesti.

Opetussuunnitelmat löydät kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta.

Siirtyminen opetussuunnitelmaan 2017 - 2020

Jos siirryt uuteen opetussuunnitelmaan, siirryt samalla myös tutkinto-ohjelmapohjaiseen koulutukseen. Et siis opiskele enää pääainepohjaisesti, vaan tutkinto-ohjelmassa (journalistiikan kandidaattiohjelma, journalistiikan maisteriohjelma). Virallisesti siirtyminen tapahtuu siten, että täytät siirtymislomakkeen ja toimitat sen tiedekunnan opintokansliaan. Tarkempaa tietoa siirtymisestä on tiedekunnan verkkosivuilla.

Yhteystiedot

Jos et ole varma, mitä opintoja sinulta puuttuu perus-, aine- tai syventävien opintojen kokonaisuuksista tai sinulla on muuta kysyttävää opetussuunnitelmamuutoksiin liittyen, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaaseen.