17.01.2018

Kieliaineiden yhteisten opintojen vastaavuudet 2015-2017 & 2017-2020 opetussuunnitelmissa

Alla ohjeita kieliaineiden yhteisten opintojaksojen (entiset KLS-kurssit) vastaavuuksista.  Jos olet tehnyt vanhan kurssin, et tee enää uutta kurssia. Perusperiaate:
* KOP-opintojaksot on suunnattu kielten aineenopettajaksi opiskeleville
* MON-opintojaksot on suunnattu monialaiseksi kieliasiantuntijaksi opiskeleville

Jos suoritat opintokokonaisuuksia loppuun 2015-2017 opetussuunnitelman mukaan, voit sisällyttää uusilla koodeilla olevia opintojaksoja vanhaan opetussuunnitelman mukaiseen kokonaisuuteen alla olevien vastaavuuksien mukaisesti.


Jos et ole varma tilanteestasi, ota yhteyttä ensisijaisesti oman oppiaineesi koulutussuunnittelijaan. Portfolio- ja työharjoittelukysymyksissä ota yhteyttä koulutussuunnittelija Tiina Suomiseen.
Jos sinulla on opintojaksojen suorittamiseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä suoraan opintojaksojen vastuuopettajiin.

  YLEISOPINNOT

 

Vanha kurssi Uusi vastaava kurssi
KLSY010 Kandidaatin portfolio (5 op) lisätietoja MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus (5 op)
KLSY101 Työssäoppiminen (1-15 op) KLSY1000 Työharjoittelu kotimaassa (1-15 op)
KLSY2000 Työharjoittelu ulkomailla (1-15 op)
KLSY107 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville (1-10 op) KLSY1000 Työharjoittelu kotimaassa (1-15 op)
KLSY2000 Työharjoittelu ulkomailla (1-15 op)

 

PERUSOPINNOT

 

Vanha kurssi Uusi vastaava kurssi
KLSP005 Kohti kielenopettajuutta (2 op) KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta (5 op)
KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta (2 op) MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta (5 op)
itseopiskelu mahdollinen

 

AINEOPINNOT

 

Vanha kurssi Uusi vastaava kurssi
KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (5 op)

KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (5 op)

KLS324 Johdatus diskurssintutkimukseen (5 op) MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (5 op)
itseopiskelu mahdollinen

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet (3 op)

KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet (5 op)
itseopiskelu mahdollinen (tarkoitettu ensisijaisesti syksyllä vaihdossa oleville opiskelijoille) 

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

 

Vanha kurssi Uusi vastaava kurssi
KLSS104 Kielitaidon arviointi KOPS1005 Kielitaidon arviointi
KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka
itseopiskelu mahdollinen
KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen KOPS1000 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen
KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu KOPS1003  Kiel­ten­ope­tuk­sen ajan­koh­tai­sia il­miöi­tä itseopiskelu mahdollinen
KLSS344 Tutkimustaidot: Kriittinen diskurssintutkimus ja muuttuva yhteiskunta MONS1000 Kriittinen diskurssintutkimus 
KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus MONS1001 Multimodaalinen diskurssintutkimus
KLSS343 Monialainen kieliasiantuntija työssä MONS1002 Monialainen kieliasiantuntija työssä
KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu
KLSS346 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa
KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari
KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari MONS2000 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari

 

Kielileiristä ja muista projektikursseista voi saada opintopisteitä esim. seuraaville koodeille:

  • KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa
  • KOPS1003  Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä
  • KLSY107 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville (vanhan opsin mukaan suorittavat, menee tutkinnon yleisopintoihin - ei voi sisällyttää syventäviin opintoihin)
  • Muut koodit mahdollisia projektin mukaan; lisätiedot aina projektin vastuuopettajalta