24.05.2017

Siirtymäsäännöt - kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys - 2017-2020

Kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys -oppiaineen siirtymäsäännöt vuosille 2017-2020.

Opintojaksot vastaavat toisiaan seuraavasti:

OPS 2017-2020 OPS 2015-2017
KYVP1001 Kuurojen yhteisö ja historia KYVP001 Kuurojen yhteisö, historia ja kieli
KYVP1002 Johdatus kuurojen kulttuurin tutkimukseen KYVP002 Johdanto kuurojen yhteisön historiaan ja tapoihin
KYVP1003 Johdatus kuurouden tutkimuksen antropologiaan KYVP003 Narratiivinen kulttuuri ja kulttuuriantropologia
KYVP1004 Viittomakielet sosiaalisessa kontekstissa KYVP004 Viittomakielet Suomessa sosiaalisessa kontekstissa
KYVP1005 Viittomakielten lainsäädännöllinen asema ja oikeudet KYVP005 Viittomakielen lainsäädännöllinen asema ja viittomakielisten oikeudet