09.11.2017

Siirtymäsäännöt - suomalainen viittomakieli - 2017-2020

Suomalaisen viittomakielen oppiaineen siirtymäsäännöt vuosiksi 2017-2020.

 

  • Opintokokonaisuuksia voi suorittaa opsin 2015–2017 mukaisesti 31.7.2020 saakka. HUOM! Katso aina kirjatenttien tenttikirjat uudesta opsista (Korpissa).
  • Uusi opintokokonaisuus aloitetaan yleensä kuitenkin kulloinkin voimassa olevan uusimman opetussuunnitelman mukaisesti. Esim. jos perusopintosi ovat valmiit, aloitat aineopintojen suorittamisen opsin 2017–2020 mukaisesti.
OPS 2017-2020 OPS 2015-2017 OHJE
SVKP1033 Kuurojen historia (3 op) ja
SVKP1034 Kuurojen kulttuuri (3 op)
SVKP132 Kuurojen historia ja kulttuuri (3 op) Jos perusopinnoista puuttuu opintojakso SVKP132 Kuurojen historia ja kulttuuri, opiskelija suorittaa sen opsin 2015–2017 mukaisesti.
SVKA1043 Kielen omaksuminen (2 op) SVKP142 Kielen omaksuminen (2 op) Jos perusopinnot on tehty vanhan opsin mukaan ja aineopinnot tehdään uuden opsin mukaan, valitaan SVKA1043:n ja SVKA1044:n tilalle jokin syventävien opintojen opintojakso (5 op) joko oppiaineen omasta tai kielten yhteisestä tarjonnasta.
SVKA1044 Kaksi- ja monikielisyys (3 op) SVKP144 Kaksi- ja monikielisyys (2 op)
SVKA1035 Viittomakielinen kirjallisuus (4 op) SVKA145 Kuurojen kulttuuri ja viittomakielinen kirjallisuus (4 op) Opintojaksot vastaavat toisiaan. Jos on jo tehnyt SVKA145:n, ei voi enää tehdä SVKA1035:tä.
SVKS1010 Viittomakielten fonetiikan ja fonologian tutkimus (5 op) SVKS110 Viittomakielten fonologian tutkimus (5 op)  Opintojaksot vastaavat toisiaan. Jos on jo tehnyt SVKS110:n, ei voi enää tehdä SVKS1010:aa.
MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta (5 op) KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta (2 op) Opintojaksot vastaavat toisiaan. Jos on jo tehnyt vanhan opsin mukaisen opintojakson, ei voi enää tehdä uuden opsin mukaista opintojaksoa.
MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (5 op) KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen (5 op) Kuten edellä.
KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet (5 op) KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet (3 op) Kuten edellä.