28.02.2018

Siirtymäsäännöt - suomen kieli - 2017-2020

Suomen kielen oppiaineen siirtymäsäännöt vuosien 2017-2020 opetussuunnitelmaan siirtyville

 

 • Opintokokonaisuuksia voi suorittaa opsin 2015–2017 mukaisesti 31.7.2020 saakka. 
 • Uusi opintokokonaisuus aloitetaan yleensä kuitenkin kulloinkin voimassa olevan uusimman opetussuunnitelman mukaisesti. Esim. jos perusopintosi ovat valmiit, aloitat aineopintojen suorittamisen opsin 2017–2020 mukaisesti.
 • Katso kirjatenttien teokset ja opintojaksoihin liittyvät oheismateriaalit Korpista.
 • Ne sivuaineopiskelijat,
  • jotka eivät opiskele mitään muuta kieliainetta ja
  • jotka ovat suorittaneet perusopinnot vanhan opsin mukaisesti ja
  • jotka aikovat suorittaa aineopinnot opsin 2017–2020 mukaisesti,

   suorittavat opsista poiketen aineopintojen valinnaisia 8 op (opettajaksi tähtäävät) tai 12 op (kieliasiantuntijat).

 OPS 2017 - 2020  OPS 2015 - 2017  OHJE
SKIP3035 Kielen- ja tekstinhuolto (4 op) SKIP303 Kielenhuolto (2 op) +
SKIP305 Tekstinhuoltoa käytännössä (2 op)
Jos perusopinnoista puuttuu opintojakso SKIP305, opiskelija suorittaa sen opsin 2015–2017 mukaisesti. Jos sekä SKIP303 että SKIP305 puuttuvat, opiskelija suorittaa opintojakson SKIP3035.
SKIS3045 Näkökulmia teksti- ja diskurssianalyysiin
(5 op)
SKIS304 Teksti- ja diskurssianalyysi (5 op) SKIS305 Institutionaaliset diskurssit
(5 op)
SKIS307 Tekstien ja tekstitaitojen tutkimusmenetelmiä (5 op)
Jos opiskelija on jo suorittanut jonkin vanhan opsin mukaisista opintojaksoista, hän ei voi enää suorittaa vastaavaa uuden opsin mukaista opintojaksoa.
SKIS3062 Suomen kielen projektikurssi
(5 op)

SKIS306 Tekstitaitojen projektikurssi
(5 op)
SKIS602 Suomi toisena kielenä -tutkimusprojektikurssit (5 op)

 

VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen (5 op)

VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen (5 op)

VISA1010 Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutustaidot (5 op)

HTKY006 (7 op)

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta (5 op)

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta (2 op)

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta (5 op)

KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta (2 op)

KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (5 op)

KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (5 op)

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (5 op)

KLS324 Johdatus diskurssintutkimukseen (5 op)

KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet (5 op)

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet (3 op)