03.01.2018

Viestintä-oppiaineen siirtymäsäännöt

Puheviestinnän opetussuunnitelman 2015 - 2017 ja viestinnän opetussuunnitelman 2017 - 2020 väliset siirtymäsäännöt ja vastaavuudet

Puheviestinnän opetussuunnitelman 2015–2017 ja viestinnän opetussuunnitelman 2017–2020 väliset vastaavuudet

Viestinnän ja median perusopinnot 2015 - 2017 25 op Viestinnän ja median perusopinnot 2017 - 2020 25 op
VIEP012 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen   5 op VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op
VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen   5 op  VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
VIEP060 Työelämän viestintä  

5 op VIEP1012 Työelämän viestintä 5 op
VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset   5 op VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op
VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit   5 op VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit    5 op

 

 Puheviestinnän aineopinnot 2015 - 2017 55 op Viestinnän aineopinnot 2017 - 2020 55 op
PUHA205 Puheviestinnän lähtökohdat     4 op VISA1010 Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen 5 op
 PUHA206 Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka 4 op VISA1011 Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka  5 op
 PUHA207 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä      4 op VISA1012 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä 5 op 
 PUHA245 Puheviestinnän ajankohtaisia ilmiöitä   2 op  VISA1014 Viestinnän ajankohtaisia tutkimusteemoja  2 op
 PUHA211 Puheviestinnän teoriaperusta  5 op VISA1013 Vuorovaikutuksen teoriaperusta  5 op
PUHU202 Opinnot ulkomailla        10 op  VISA2000 Opinnot ulkomailla 10 op
PUHA246 Lähtökohtia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen 5 op & PUHA247 Uusia näkökulmia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen  5 op 10 op KVVA103 Introduction to Intercultural Communication 5 op &
KVVA202 Media and Online Cultures 5 op
10 op
 PUHA248 Puheviestinnän työelämäprojekti 6 op VISA1015 Viestinnän työelämäprojekti  8 op
 VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op  VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op
PUHA261 Kandidaattiseminaari 5 op   
PUHA263 Kandidaatintutkielma 10 op
15 op  VISA1000 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma     10 op
Aineopintokokonaisuus kirjataan sen laajuisena, minkä siihen sisältyvät opintojaksot muodostavat. Näin ollen opintokokonaisuuden laajuus saattaa poiketa opetussuunnitelman mukaisesta laajuudesta. Aineopintojen laajuus voi siis olla myös alle 55 opintopistettä, kunhan vaadittavat kurssit on suoritettu. Pidäthän kuitenkin huolen, että sinulla tulee kandidaatin tutkintoon yhteensä vähintään 180 opintopistettä.

 

Puheviestinnän syventävät opinnot 2015 - 2017 80 op Viestinnän syventävät opinnot 2017 - 2020 80 op
PUHS312 Vuorovaikutussuhteet 4 op VISS2020 Vuorovaikutussuhteet  4 op
PUHS313 Ryhmät ja tiimit 4 op VISS2021 Ryhmät ja tiimit 4 op
PUHS314 Organisaatiot ja verkostot 4 op VISS2022 Organisaatiot ja verkostot 4 op
PUHS315 Johtamisviestintä 4 op  VISS2023 Johtamisviestintä 4 op
Puheviestinnän erityiskysymyksiä 4 op VISS2024 Teknologiavälitteinen vuorovaikutus 4 op
Puheviestinnän erityiskysymyksiä 4 op VISS2025 Interpersonaalinen viestintä 4 op
PUHS341 Viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen    10 op VISS1010 Viestintäprofessiot

10 op
VIES010 Syventävä tutkimuskurssi    5 op    5 op VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op
PUHS271 Maisteriseminaari 4 op VISS1000 Maisteriseminaari

5 op
PUHS372 Maisterintutkielma  40 op VISS1001 Maisterintutkielma 40 op
PUHS351 Työssä oppiminen 10 op VISS1011 Työssä oppiminen 10 op
PUHS308 Asiantuntemuksen arviointi 3 op  VISS1012 Asiantuntemuksen arviointi

2 op 


Siirtyminen puheviestinnästä viestintään

Puheviestinnän pääaineopiskelijat voivat halutessaan siirtyä viestinnän kandidaatti- ja/tai maisteriohjelman opiskelijoiksi. Aiemmat puheviestinnän opinnot käyvät viestinnän opinnoiksi yllä esiteltyjen vastaavuustaulukkojen mukaisesti. Siirtymisen ohjeet löydät oppiaineen verkkosivujen kautta.

Rehtorin päätöksen mukaisesti opinnot voi suorittaa loppuun vanhan opetussuunnitelman 2015 - 2017 rakenteen mukaisesti 31.7.2020 saakka. Sen jälkeen kaikki suorittavat vain uuden koulutusrakenteen mukaisia tutkintoja.

Yhteystiedot

Jos et ole varma, mitä opintoja sinulta puuttuu perus-, aine- tai syventävien opintojen kokonaisuuksista tai sinulla on muuta kysyttävää opetussuunnitelmamuutoksiin liittyen, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaaseen.