21.08.2018

Yhteisöviestintä-oppiaineen siirtymäsäännöt

Yhteisöviestinnän opetussuunnitelmien 2015–2017 ja 2017–2020 väliset siirtymäsäännöt ja vastaavuudet

Rehtorin päätöksen mukaisesti opinnot voi suorittaa loppuun vanhan opetussuunnitelman 2015 - 2017 mukaisesti 31.7.2020 saakka.

Viestinnän ja median perusopinnot 2015 - 2017 25 op Viestinnän ja median perusopinnot 2017 - 2020 25 op
VIEP012 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op
VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
VIEP060 Työelämän viestintä

5 op VIEP1012 Työelämän viestintä 5 op
VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op
VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit 5 op VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit 5 op

 

Yhteisöviestinnän aineopinnot 2015 - 2017 55 op Yhteisöviestinnän aineopinnot 2017 – 2020 55 op
YVIA305 Julkisuustyö ja organisaatioviestintä 5 op YVIA305 Julkisuustyö ja organisaatioviestintä (kirjatentti) 5 op
YVIA339 Kirjoittaminen viestintäammattilaisen työssä (voi suorittaa näyteportfoliona, jos suorittaa aineopinnot opetussuunnitelman 2015 - 2017 mukaan) 5 op (ei suoraa vastaavuutta, joitakin sisältöjä kurssilla YCCA2110)  
YVIA322 Mediasuhteet 4 op YCCA2130 Mediasuhteet 5 op
YVIA314 Yhteisöviestinnän ajattelun ja teorioiden kehitys 4 op YCCA2110 Yhteisöviestinnän teoriat ja sisällöntuotanto (jos YVIA344 on jo suoritettu, tehdään täydentävä 1 op suoritus) 6 op
YVIA344 Viestintäkonseptit ja -kampanjat 5 op
YVIA510 Sisältöstrategia ja yrittäjyys  3 op YCCA7130 Viestinnän johtamisen työelämäprojekti tai VISA1015 Viestinnän työelämäprojekti (jos jo suoritettu jompikumpi YVIA510 tai YVIA321, voi suorittaa tarvittavan määrän opintopisteitä YCCA7130 Työelämäprojektilla) 8 op
YVIA321 Integroitu viestintä 5 op
YVIA311 Maine, organisaatiokuva ja kriisiviestintä  5 op YCCA2120 Corporate Reputation and Crisis Communication 6 op
VIEA010 Tutkimuskurssi          5 op VIEA010 Tutkimuskurssi          5 op
YVIA103 Kandidaattiseminaari 4 op YVIA1000 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
YVIA105 Kandidaatintutkielma 10 op
    YVIA2000 Opinnot ulkomailla (10 op) TAI KVVA103 Introduction to Intercultural Communication (5 op) & KVVA202 Media and Online Cultures (5 op) 10 op
Yhteisöviestinnän pääaineopiskelijat: Aineopintokokonaisuus kirjataan sen laajuisena, minkä siihen sisältyvät opintojaksot muodostavat. Näin ollen opintokokonaisuuden laajuus saattaa poiketa opetussuunnitelman mukaisesta laajuudesta. Aineopintojen laajuus voi siis olla myös alle 55 opintopistettä, kunhan vaadittavat opinnot on suoritettu. Pidäthän kuitenkin huolen, että sinulla tulee kandidaatin tutkintoon yhteensä vähintään 180 opintopistettä.

Yhteisöviestinnän sivuaineopiskelijat: Yhteisöviestinnän aineopintoja suorittavilla sivuaineopiskelijoilla aineopintojen tulee yhdessä perusopintojen kanssa olla yhteensä 60 op. Jos siis perusopinnot ovat laajuudeltaan 25 op, tulee aineopintojen olla vähintään 35 op.

 

Yhteisöviestinnän syventävät opinnot 2015 – 2017 80 op Yhteisöviestinnän syventävät opinnot 2017–2020 80 op
YVIS414 Innovointi ja muutos globaaleissa organisaatioissa  4 op YCCS2110 Change, Stakeholders and Monitoring 6 op
YVIS412 Organisaatioiden toimintaympäristön luotaus  5 op YCCS3110 Digital Interaction 6 op
YVIS411 Viestinnän johtaminen 5 op YCCS2120 Viestinnän johtamisen strategiat 6 op
YVIS424 Viestintäammattilaisen profiilit ja asiantuntemuksen arviointi  3 op YVIS424 Viestintäammattilaisen profiilit ja asiantuntemuksen arviointi 2 op
YVIS423 Työssä oppiminen  10 op YVIS423 Työssä oppiminen  10 op
VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op
YVIS101 Maisteriseminaari 4 op YVIS101 Maisteriseminaari 5 op
YVIS102 Maisterintutkielma 40 op YVIS102 Maisterintutkielma 40 op
YVIS430 Yhteisöviestinnän erikoisalueet (jos tekee opetussuunnitelman 2015 - 2017 mukaan ja tämä tekemättä, mutta YVIS412 on tehty, voi tähän kohtaan tehdä uudesta opsista YCCS3110 Digital Interaction, muuten mikä tahansa syventävän tasoinen soveltuva kurssi tai erikseen sovittava esseesuoritus)  4 op

 

 

 

Yhteystiedot

Jos et ole varma, mitä opintoja sinulta puuttuu perus-, aine- tai syventävien opintojen kokonaisuuksista tai sinulla on muuta kysyttävää opetussuunnitelmamuutoksiin liittyen, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaaseen.