Viestinnän opetusohjelma 2017 - 2018

ORIEN­TAA­TIO OPIS­KE­LUUN

VIES­TIN­TÄ- JA KIE­LIO­PIN­NOT (HuK-tut­kin­nos­sa)

  • PUH0Y96 Maturiteetti 1 op / VISA9999 Kypsyysnäyte 0 op. Suositus ajoituksesta: kun kandidaatintutkielma on valmistunut.
  • XKVH1000 Tieteellinen kirjoittaminen / viestintä 3 op. Integroitu aineopintojen kurssiin VISA1014 Viestinnän ajankohtaisia tutkimusteemoja, 2 op. Suositus ajoituksesta: 2. syksy.
  • XRUH005/XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare 3 op. Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Lukuvuonna 2017 - 2018 tarjolla kaksi kurssia, joista toinen syksyllä, toinen keväällä.
  • XENH002 Academic Reading and Communication Skills 3 op. Valitse viestintätieteiden opiskelijoille suunnattu kurssi (JOU PUH YVI) tai kaikille tiedekunnan opiskelijoille suunnattu kurssi (KAIKKI). Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Muut kyseeseen tulevat kielet ja kurssit löydät kielikeskuksen verkkosivuilta.

TIE­TO- JA VIES­TIN­TÄ­TEK­NIIKAN OPE­TUS, TYÖ­ELÄ­MÄ­OPINNOT

  • HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1, 3 op. Suositus ajoituksesta: 1. syksy.
  • Muut tarjolla olevat tieto- ja viestintätekniikan kurssit löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.
  • Yliopistossa tarjolla olevat työelämävalmiuksia tukevat opinnot löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivujen kautta.

VIESTINNÄN JA MEDIAN PERUSOPINNOT, VIESTINNÄN AINE- JA SYVENTÄVÄT OPINNOT

Laajannettu listaus

Kesä

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)