04.01.2017

Kaikille viestintätieteiden pääaineopiskelijoille avoimet kurssit keväällä 2017

Alla listatut eri viestintätieteiden oppiaineiden kurssit ovat kaikkien viestintätieteiden pääaineopiskelijoiden valittavissa kevätlukukaudella 2017. Etusijalla kursseille ovat kyseisen oppiaineen pääaineopiskelijat, mutta jäljelle jääville paikoille voidaan ottaa myös muiden viestintätieteiden oppiaineiden pääaineopiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä.

Syventävän tasoisille kursseille osallistuvien tulisi olla opinnoissaan kandidaattiopintojen loppupuolella.

Tarkemmat tiedot kursseista ovat Korpissa. Lisätietoja ja neuvontaa kursseihin liittyen saa tarvittaessa amanuenssi Sari Mäkikankaalta. 

Kaikille viestintätieteiden pääaineopiskelijoille avoimet kurssit keväällä 2017 ja niiden sijoittuminen tutkintoon eri pääaineissa

Kurssi

Journalistiikan pääaineopiskelijat

Puheviestinnän pääaineopiskelijat

Yhteisöviestinnän pääaineopiskelijat

JOUS024 Mediajärjestelmät muutoksessa: kansainvälisiä näkökulmia, 5 op

Journalismin analyysin ja journalistisen työn erikoistumisopinnot (eli syventävien opintojen valinnaiset kurssit)

Tutkinnon muut opinnot

Tutkinnon muut opinnot

JOUS038 Datajournalismi, 5 op

Journalismin analyysin ja journalistisen työn erikoistumisopinnot (eli syventävien opintojen valinnaiset kurssit)

Tutkinnon muut opinnot

Yhteisöviestinnän erikoisalueet (YVIS430) tai tutkinnon muut opinnot

JOUS051 Viestintäyrittäjyys, 3 op

Journalismin analyysin ja journalistisen työn erikoistumisopinnot (eli syventävien opintojen valinnaiset kurssit)

Tutkinnon muut opinnot

Yhteisöviestinnän erikoisalueet (YVIS430) tai tutkinnon muut opinnot

JOUS057 Mediajohtaminen, 5 op

Journalismin analyysin ja journalistisen työn erikoistumisopinnot (eli syventävien opintojen valinnaiset kurssit)

Tutkinnon muut opinnot

Yhteisöviestinnän erikoisalueet (YVIS430) tai tutkinnon muut opinnot

KVVA103 Introduction to Intercultural Communication, 5 op

Tutkinnon muut opinnot

PUHA246 Lähtökohtia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen tai tutkinnon muut opinnot

Tutkinnon muut opinnot

KVVS113 Communication in Global Virtual Teams, 5 op

Tutkinnon muut opinnot

PUHS313 Ryhmät ja tiimit tai tutkinnon muut opinnot

Yhteisöviestinnän erikoisalueet (YVIS430) tai tutkinnon muut opinnot

KVVS305 Migration and Transition in a Global World, 5 op

Tutkinnon muut opinnot

PUHA246 Lähtökohtia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen tai  PUHA247 Uusia näkökulmia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen tai tutkinnon muut opinnot

Yhteisöviestinnän erikoisalueet (YVIS430) tai tutkinnon muut opinnot

KVVS112 Media and Online Cultures, 5 op

Journalismin analyysin ja journalistisen työn erikoistumisopinnot (eli syventävien opintojen valinnaiset kurssit)

PUHA246 Lähtökohtia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen tai PUHA247 Uusia näkökulmia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen tai tutkinnon muut opinnot

Yhteisöviestinnän erikoisalueet (YVIS430) tai tutkinnon muut opinnot

KVVS212 Intergroup Communication, 5 op

Tutkinnon muut opinnot

Tutkinnon muut opinnot

Yhteisöviestinnän erikoisalueet (YVIS430) tai tutkinnon muut opinnot

KVVS013 Quantitative Research Methodology, 5 op

Tutkinnon muut opinnot

Tutkinnon muut opinnot

Tutkinnon muut opinnot

PUHS324 Vuorovaikutusteknologia ja ammatillisten rajojen hallinta, 4 op

Tutkinnon muut opinnot

PUHS312-315 Puheviestinnän erityiskysymyksiä

Yhteisöviestinnän erikoisalueet (YVIS430) tai tutkinnon muut opinnot

PUHS325 Supportiivinen vuorovaikutus, 4 op

Tutkinnon muut opinnot

PUHS312-315 Puheviestinnän erityiskysymyksiä

Yhteisöviestinnän erikoisalueet (YVIS430) tai tutkinnon muut opinnot

YVIS446 Riski- ja kriisiviestinnän teoriat ja käytänteet, 4 op

Tutkinnon muut opinnot

PUHS314 Organisaatiot ja verkostot

Yhteisöviestinnän erikoisalueet (YVIS430) tai tutkinnon muut opinnot