15.03.2017

Kesäohjelma 2017

Viestintätieteiden oppiaineiden tarjoamat kesäopintomahdollisuudet kesällä 2017

Kaikkiin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä pidettäviin tentteihin ilmoittaudutaan Korpissa viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Huomioithan, että aikavälillä 1.6. - 31.8. tehtyjen opintosuoritusten arviointiaika on poikkeuksellisesti yksi kuukausi. Kesän opintosuoritukset päivätään suorituspäivälle eli tenttipäivälle tai sille päivälle, kun on ollut (viimeinen) palautuspäivä.

Viestinnän ja median perusopinnot

VIEP012 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op (sivuaineopiskelijoille)

Opettaja: Leena Mikkola
Opiskelutapa: oppimistehtävät
Milloin: tehtävien palautus 12.6. tai 14.8. mennessä

VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op (pää‐ ja sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Tarja Valkonen
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 5.6. tai 14.8.

VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op (sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Mikko Villi
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 14.8.

VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit (sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Heikki Kuutti 
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 5.6.

VIEP060 Työelämän viestintä 5 op (sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Anne Laajalahti
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 5.6.

Journalistiikka

JOUS104 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat 5 op (pääaineopiskelijoille)

Epp Lauk ottaa vastaan Median ja journalismin tutkimuksen teoriat ‐opintojakson suorituksia 14.6. saakka, jonka jälkeen taas 7.8. alkaen.

JOU0Y96 Maturiteetti/Kypsyysnäyte 1 op (pääaineopiskelijoille)

Tentaattorit: Mikko Villi (keväällä 2017 valmistuneet kandidaatintutkielmat) ja Turo Uskali (muut)
Opiskelutapa: essee kandidaatintutkielman pohjalta, suoritetaan eTenttinä
Milloin: eTenttinä 5.6. saakka ja jälleen 14.8. alkaen

JOUS106 Maisterintutkielmien (40 op) jättäminen ja tekeminen kesällä 2017

Käsikirjoitusten ja valmiiden töiden jättämisaikataulu on aina syytä varmistaa työn ohjaajalta. Yleisperiaate on, että viimeistään vapun jälkeisellä viikolla jätetty käsikirjoitus ehtii läpäistä koko tarkastusprosessin kesäkuun puoliväliin mennessä.

Kesällä maisterintutkielmien ohjaajat ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Tapaamisesta tai muusta ohjauksesta sovitaan sähköpostitse.

Puheviestintä

PUHA211 Puheviestinnän teoriaperusta 5 op (pää‐ ja sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Anu Sivunen
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 5.6. tai 14.8.

PUHA246 Lähtökohtia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen 5 op (pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Eveliina Pennanen
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 5.6. tai 14.8.

PUHA247 Uusia näkökulmia monikulttuuriseen vuorovaikutukseen 5 op (pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Eveliina Pennanen
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 5.6. tai 14.8.

PUHS312 Vuorovaikutussuhteet 4 op (pääaineopiskelijoille)

Tentaattori: Anu Sivunen
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 5.6. tai 14.8.

PUHS313 Ryhmät ja tiimit 4 op (pääaineopiskelijoille)

Tentaattori: Mitra Raappana
Opiskelutapa: kirjatentti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 5.6. tai 14.8.

PUHS314 Organisaatiot ja verkostot 4 op (pääaineopiskelijoille)

Tentaattori: Leena Mikkola
Opiskelutapa: eTentti
Milloin: 12.6. saakka ja jälleen 1.8. alkaen

PUHS315 Johtamisviestintä 4 op (pääaineopiskelijoille)

Tentaattori: Leena Mikkola
Opiskelutapa: eTentti
Milloin: 12.6. saakka ja jälleen 1.8. alkaen

PUH0Y96 Maturiteetti/Kypsyysnäyte 1 op (pääaineopiskelijoille)

Tentaattori: Tarja Valkonen 
Opiskelutapa: essee kandidaatintutkielman pohjalta, suoritetaan eTenttinä
Milloin: eTenttinä 5.6. saakka ja jälleen 14.8. alkaen

PUHS372 Maisterintutkielmien (40 op) palautus ja tekeminen kesällä 2017

Jos haluat varmistaa, että gradusi ehditään joko esitarkastaa tai ”lopputarkastaa” ennen henkilökunnan tutkimuskausia ja kesälomia kesällä 2017, sinun tulee jättää työsi esitarkastukseen tai lopulliseen tarkastukseen viimeistään perjantaina 19.5. eli neljännen opetusjakson lopussa.

Kesäaikana maisterintutkielmien ohjaajat ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Maisterintutkielmien ohjaustarpeesta tulee sopia ohjaajan kanssa 19.5. mennessä.

PUHS308 Asiantuntemuksen arviointi 3 op (pääaineopiskelijoille)

Näyteportfoliot on palautettava omaopettajille viimeistään 9.6., jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.

PUHS351 Työssä oppiminen 10 op (pääaineopiskelijoille)

Työssä oppimiseen kuuluvat tehtävät arvioidaan ennen kesän 2017 tutkimus- ja lomakautta, kun ne palautetaan Eveliina Pennaselle viimeistään 30.6.

Yhteisöviestintä

YVI0Y96 Maturiteetti/Kypsyysnäyte 1 op (pääaineopiskelijoille)

Tentaattori: Vilma Luoma-aho
Opiskelutapa: essee; kirjoitetaan humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä tai eTenttinä
Milloin: yleisinä tenttipäivinä 5.6. tai 14.8. tai eTenttinä 5.6. saakka ja jälleen 14.8. alkaen

YVIS102 Maisterintutkielmien (40 op) palautus ja tekeminen kesällä 2017

Jos haluat, että gradusi tarkistetaan tai esitarkistetaan ennen kesän 2017 tutkimuskausia tai kesälomia, palauta työsi ohjaajallesi viimeistään 2.5.

Kesällä graduohjausta saa pääsääntöisesti 9.6 asti ja uudelleen 14.8.

YVIS424/YVIS422 Asiantuntemuksen arviointi -portfoliot (pääaineopiskelijoille)

Näyteportfoliot on palautettava Laura Asunnalle viimeistään 9.6., jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.

YVIS423 Työssä oppiminen 10 op (pääaineopiskelijoille)

 Harjoittelusuunnitelmia ja -raportteja voi palauttaa Hanna Reinikaiselle myös kesän aikana. 

Intercultural Communication Master's Degree Programme

For the book exams and the maturity test, you need to register in Korppi a week before the examination date. Please also note that during the period 1 June - 31 August, the results of the exams can exceptionally be announced within one month after the examination (normally within two weeks).

KVVS104 Theorizing Intercultural Communication, 3 ECTS cr.

Examiner: Elvis Ngwayuh 
Mode of study: Book exam during the general examination days of the Faculty of Humanities and Social Sciences
Time: 5 June or 14 August

KVVS105 Theorizing Intercultural Communication, 2 ECTS cr.

Examiner: Elvis Ngwayuh 
Mode of study: Book exam during the general examination days of the Faculty of Humanities and Social Sciences
Time: 5 June or 14 August

KVV0Y96 Maturity Examination, 1 ECTS cr.

Examiner: Stephen Croucher and Marko Siitonen
Mode of study: an essay; to be written during the general examination days of the Faculty of Humanities and Social Sciences
Time: 5 June or 14 August

Handing in and Guidance for KVVS900 Master's Thesis, 40 ECTS cr.

For pre‐examination, you should return the work in the beginning of May if you wish that your instructor takes a look at it before the summer. If you want to hand in your master's thesis for final examination, please do so at the latest on 19 May. This ensures that the evaluation can take place before the staff's summer holidays. Guidance for the master's theses will be available upon agreement ‐ please agree on guidance with your instructor in good time.