16.04.2015

Kesäohjelma 2015, viestintätieteiden laitos

HUOM! Kaikkiin kesäopintoihin ilmoittaudutaan Korpissa. Kesän kirjatentteihin tulee ilmoittautua Korpissa jo viimeistään 29.5.2015.

Huomioithan myös, että aikavälillä 1.6. - 31.8. tehtyjen opintosuoritusten arviointiaika on poikkeuksellisesti yksi kuukausi. Kesän opintosuoritukset päivätään suorituspäivälle eli tenttipäivälle tai sille päivälle, kun on ollut viimeinen palautuspäivä.

Viestintätieteiden yhteiset opinnot

VIEP012 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op (sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Leena Mikkola
Opiskelutapa: oppimistehtävä
Milloin: tehtävien palautus 21.8.2015 mennessä

VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op (pää‐ ja sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Tarja Valkonen
Opiskelutapa: kirjatentti humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 8.6. tai 17.8.

VIEP050 Mediamaiseman murros 5 op (sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Kaarina Nikunen
Opiskelutapa: kirjatentti humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 8.6. tai 17.8.

VIEP060 Työelämän viestintä 5 op (sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Matias Lievonen
Opiskelutapa: kirjatentti humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 8.6. tai 17.8.

VIEP070 Media‐analyysi ja ‐kritiikki 5 op (sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Kaarina Nikunen 
Opiskelutapa: kirjatentti humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 8.6. tai 17.8.

 

Journalistiikka

JOUS104 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat 5 op (pääaineopiskelijoille)

Epp Lauk ottaa vastaan Median ja journalismin tutkimuksen teoriat ‐opintojakson suorituksia 18.6. saakka, jonka jälkeen taas 10.8. alkaen.

JOU0Y96 Maturiteetti 1 op (pääaineopiskelijoille)

Tentaattori: Kaarina Nikunen
Opiskelutapa: essee; kirjoitetaan humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 8.6. tai 17.8.

JOUS200 Pro gradu ‐tutkielmien (40 op) jättäminen ja tekeminen kesällä 2015

Käsikirjoitusten ja valmiiden töiden jättämisaikataulu on aina syytä varmistaa työn ohjaajalta. Yleisperiaate on, että viimeistään vapun jälkeisellä viikolla jätetty käsikirjoitus ehtii läpäistä koko tarkastusprosessin kesäkuun puoliväliin mennessä.

Kesällä pro gradu -töiden ohjaajat ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Tapaamisesta tai muusta ohjauksesta sovitaan sähköpostitse.

 

Puheviestintä

PUHA211 Puheviestinnän teoriaperusta 5 op (pää‐ ja sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Maarit Valo
Opiskelutapa: kirjatentti humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 8.6. tai 17.8.

PUHS312 Vuorovaikutussuhteet 4 op (pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Maili Pörhölä
Opiskelutapa: kirjatentti humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 8.6. tai 17.8.

PUHS313 Ryhmät ja tiimit 4 op (pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Maili Pörhölä
Opiskelutapa: kirjatentti humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 8.6. tai 17.8.

PUHS314 Organisaatiot ja verkostot 4 op (pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Leena Mikkola
Opiskelutapa: eTentti
Milloin: Kesäkuussa 1.-19.6. ja elokuussa 3.-28.8.

PUHS315 Johtaminen ja johtamisviestintä 4 op (pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Tentaattori: Leena Mikkola
Opiskelutapa: eTentti
Milloin: Kesäkuussa 1.-19.6. ja elokuussa 3.-28.8.

PUH0Y96 Maturiteetti 1 op (pääaineopiskelijoille)

Tentaattorit: Tarja Valkonen ja Maarit Valo
Opiskelutapa: essee; kirjoitetaan humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 8.6. tai 17.8.

PUHS307 Pro gradu ‐tutkielmien (40 op) palautus ja tekeminen kesällä 2015

Jos haluat varmistaa, että gradusi ehditään tarkastaa tai esitarkastaa ennen kesän 2015 tutkimuskausia tai kesälomia, sinun tulee jättää työsi tarkastukseen tai esitarkastukseen viimeistään 22.5. Voit jättää työsi myöhemminkin, mutta emme voi luvata, että se ehditään tarkastaa ennen kesäkautta.

Kesäaikana pro gradu ‐tutkielmien ohjaajat ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Pro gradu -tutkielmien ohjaustarpeesta tulee sopia ohjaajan kanssa 22.5. mennessä.

PUHS308 Asiantuntemuksen arviointi 3 op (pääaineopiskelijoille)

Näyteportfoliot on palautettava omaopettajille viimeistään 22.5., jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.

 

Yhteisöviestintä

YVI0Y96 Maturiteetti 1 op (pääaineopiskelijoille)

Tentaattori: Vilma Luoma-aho
Opiskelutapa: essee; kirjoitetaan humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä
Milloin: 8.6. tai 17.8.

YVIS200 Pro gradu ‐tutkielmien (40 op) palautus ja tekeminen kesällä 2015

Jos haluat, että gradusi tarkistetaan tai esitarkistetaan ennen kesän 2015 tutkimuskausia tai kesälomia, palauta työsi ohjaajallesi viimeistään 5.5.2015

Kesällä graduohjausta saa pääsääntöisesti 10.6 asti ja uudelleen 17.8. Lisäksi Laura Asunta ja Marita Vos ovat tavattavissa sopimuksen mukaan.

YVIS422 Asiantuntemuksen arviointi 1 op (pääaineopiskelijoille)

Näyteportfoliot on palautettava Laura Asunnalle viimeistään 10.6.2015, jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.

YVIS423 Työssä oppiminen 10 op

Harjoitteluraportit on palautettava Anne Laajalahdelle viimeistään 10.6, jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.

 

Intercultural Communication Master's Degree Programme

NB! For the book exams and the maturity test, you need to register in Korppi by 29 May, at 12 o'clock, at the latest. Please also note that during the period 1 June - 31 August, the results of the exams can exceptionally be announced within one month after the examination (normally within two weeks).

KVVS104 Theorizing Intercultural Communication, 3 ECTS cr.

Examiner: Stephen Croucher, Margarethe Olbertz-Siitonen
Mode of study: Book exam during the general examination days of the Faculty of Humanities
Time: 8 June or 17 August

KVVS105 Theorizing Intercultural Communication, 2 ECTS cr.

Examiner: Marko Siitonen, Margarethe Olbertz-Siitonen
Mode of study: Book exam during the general examination days of the Faculty of Humanities
Time: 8 June or 17 August

KVV0Y96 Maturity Examination, 1 ECTS cr.

Examiner: Stephen Croucher and Marko Siitonen
Mode of study: an essay; to be written during the general examination days of the Faculty of Humanities
Time: 8 June or 17 August

Handing in and Guidance for KVVS900 Master's Thesis, 40 ECTS cr.

For pre‐examination, you should return the work in the beginning of May if you wish that your
instructor takes a look at it before the summer. If you want to hand in your master's thesis for final examination, please do so at the latest on 25.5. This ensures that the evaluation can take place before the staff's summer holidays. Guidance for the master's theses will be available upon agreement ‐ please agree on guidance with your instructor in good time.