Puheviestintä

Opetusohjelma 2016 - 2017

ORIENTAATIO OPISKELUUN

VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (HuK-tutkinnossa)

  • PUH0Y96 Maturiteetti 1 op. Suositus ajoituksesta: heti tai mahdollisimman pian kandidaatintutkielman valmistumisen jälkeen.
  • XKVH016 Tieteellinen kirjoittaminen / puheviestintä 3 op. Integroitu aineopintojen kurssiin PUHA245 Puheviestinnän ajankohtaisia ilmiöitä 2 op. Suositus ajoituksesta: 2. syksy.
  • XRUH005/XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare 3 op. Entinen Akademisk svenska! Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Lukuvuonna 2016 - 2017 tarjolla kaksi kurssia, joista toinen syksyllä, toinen keväällä.
  • XENH002 Academic Reading and Communication Skills 3 op. Valitse laitoksen opiskelijoille suunnattu kurssi (JOU PUH YVI) tai kaikille tiedekunnan opiskelijoille suunnattu kurssi (KAIKKI). Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Muut kyseeseen tulevat kielet ja kurssit löytyvät kielikeskuksen verkkosivuilta.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN OPETUS, TYÖELÄMÄKURSSIT

PERUS-, AINE- JA SYVENTÄVÄT OPINNOT

Laajannettu listaus

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)