30.06.2015

Journalistiikka, kevät 2016

Ennakkotietoa journalistiikan kevään 2016 opintotarjonnasta

Perusopinnot

 • VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op, kirjatentti (luennot syksyllä)
 • VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op, luentokurssi
 • VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit 5 op, luentokurssi

Aineopinnot

 • JOUA012 Radiojournalismi 6 op
 • JOUA013 Videojournalismi 6 op
 • JOUA005 Työharjoittelu 6 op
 • JOUA104 Kandidaattiseminaari 4 op (syksyllä alkanut seminaari jatkuu)
 • JOUA103 Kandidaatintutkielma 10 op

Syventävät opinnot

 • JOUS104 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat 5 op, itsenäisesti suoritettava essee tai lukupäiväkirja
 • JOUS105 Maisteriseminaari 4 op (syksyllä alkanut seminaari jatkuu)
 • JOUS106 Maisterintutkielma 40 op
 • Valinnaiset kurssit, alustava listaus:
  - JOUS008 Tutkiva journalismi 5 op
  - JOUS024 Media Systems in Transformation: International Perspectives 5 op
  - JOUS038 Datajournalismi 5 op
  - JOUS044 Foreign Reporting 4 op
  - JOUS051 Viestintäyrittäjyys 3 op
  - JOUS055 Podcast journalismi 4 op
  - JOUS045 Uutispeliprojekti 5 op