13.09.2016

Journalistiikka, kevät 2017

Ennakkotietoa journalistiikan kevään 2017 opintotarjonnasta

Perusopinnot

 • VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op, kirjatentti (luennot syksyllä)
 • VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op, luentokurssi
 • VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit 5 op, luentokurssi

Aineopinnot

 • JOUA012 Radiojournalismi 6 op, kurssi
 • JOUA013 Videojournalismi 6 op, kurssi
 • JOUA104 Kandidaattiseminaari 4 op (syksyllä alkanut seminaari jatkuu)
 • JOUA103 Kandidaatintutkielma 10 op

Syventävät opinnot

 • JOUS104 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat 5 op, lukupäiväkirja tai essee
 • JOUS105 Maisteriseminaari 4 op (syksyllä alkanut seminaari jatkuu)
 • JOUS106 Maisterintutkielma 40 op
 • JOUS030 Ajankohtaisjournalismi televisiossa 8 op, kurssi
 • JOUS024 Mediajärjestelmät muutoksessa: kansainvälisiä näkökulmia 5 op, kurssi
 • JOUS045 Uutispeliprojekti 5 op, kurssi
 • JOUS051 Viestintäyrittäjyys 3 op, kurssi
 • JOUS057 Mediajohtaminen 5 op, kurssi
 • JOUS033 Monimediajournalismin harjoittelu 6 op