05.07.2016

Yhteisöviestintä, kevät 2017

Ennakkotietoa yhteisöviestinnän kevään 2017 opintotarjonnasta

Perusopinnot

 • VIEP030 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op, kirjatentti pää- ja sivuaineopiskelijoille (luennot syksyllä)
 • VIEP041 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op, luentokurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit 5 op, luentokurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille

Aineopinnot

 • YVIA510 Sisältöstrategia ja yrittäjyys 3 op, kurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • YVIA344 Viestintäkonseptit ja -kampanjat 5 op, kurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • YVIA321 Integroitu viestintä 5 op, kurssi pää- ja sivuaineopiskelijoille
 • YVIA103 Kandidaattiseminaari 4 op / YVIA104 Maisteriopiskelijoiden täydentävä seminaari 2 op, pääaineopiskelijoille (syksyllä alkanut seminaari jatkuu)
 • YVIA105 Kandidaatintutkielma 10 op, pääaineopiskelijoille (HuK-tutkintoa suorittaville)

Syventävät opinnot

 • YVIS411 Viestinnän johtaminen 5 op, kurssi
 • YVIS414 Innovointi ja muutos globaaleissa organisaatioissa 4 op, kurssi
 • YVIS430 Yhteisöviestinnän erikoisalueet 4 op
  • Mahdolliset tarjolla olevat luentokurssit selviävät myöhemmin
 • YVIS101 Maisteriseminaari 4 op (syksyllä alkanut seminaari jatkuu)
 • YVIS102 Maisterintutkielma 40 op
 • YVIS423 Työssä oppiminen 10 op
 • YVIS422 Asiantuntemuksen arviointi, 1 op, näyteportfolio