07.03.2017

Viestintätieteiden opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat 2015 - 2017 ovat voimassa 31.7.2017 saakka. Opetussuunnitelmat lukuvuosille 2017 - 2020 hyväksytään 31.3.2017 mennessä, minkä jälkeen ne myös julkaistaan verkkosivuilla.

Viestinnän ja median perusopinnot

Journalistiikka

Puheviestintä (1.8.2017 alkaen viestintä)

Yhteisöviestintä

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälisen viestinnän maisteriohjelman sekä sivuainekokonaisuuden opetussuunnitelmat löydät laitoksen englanninkielisiltä verkkosivuilta.

Siirtyminen vanhoista opetussuunnitelmista nykyisiin

Kaikki opetus järjestetään 1.9.2015 alkaen opetussuunnitelmien 2015 - 2017 mukaisesti.