02.05.2017

Ohjeita: siirtyminen opetussuunnitelmiin 2015 - 2017

Viestintätieteet: viestinnän ja median peruopinnot, journalistiikka, puheviestintä, yhteisöviestintä

1) Perusperiaatteena on, että aiemmin suoritetut opinnot sisältyvät täysin uusien opetussuunnitelmien mukaisiin tutkintoihin. Mikäli suoraa vastaavuutta opintojaksojen välillä ei löydy, opintoja on aina mahdollista sijoittaa tutkintoon kuuluviin vapaavalintaisiin opintoihin.

2) Perus-, aine- tai syventävien opintojen loppuun saattaminen voi onnistua myös aiemman opetussuunnitelman mukaisesti, mikäli puuttumaan on jäänyt vain sellaisia opintoja, jotka löytyvät uudestakin opetussuunnitelmasta. Muistathan kuitenkin tarkistaa, että sinulle tulee opetussuunnitelmassa mainitut minimiyhteispistemäärät täyteen.

3) Puheviestinnän tai yhteisöviestinnän aineopintoja suorittavilta sivuaineopiskelijoilta ei enää 1.8.2015 alkaen vaadita Tutkimuskurssia (VIEA010) ja kandidaattiseminaaria. Aineopintojen yhteispistemäärän tulee sivuaineopiskelijoilla yhdessä perusopintojen yhteispistemäärän kanssa olla vähintään 60 op.

4) Jos suoritat journalistiikan tai yhteisöviestinnän aineopintoja, ja sinulta on jäänyt puuttumaan kurssi VIEA050 Viestinnän normit ja etiikka, tulee sinun tehdä perusopinnoista kurssi VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit.

5) Jos suoritat viestinnän ja median perusopintoja, ja sinulta on jäänyt puuttumaan kurssi VIEP050 Mediamaiseman murrokset tai VIEP070 Media-analyysi ja -kritiikki, tulee sinun valita puuttumaan jääneen kurssin tilalle uusien perusopintojen kurssi VIEP042 Viestinnän etiikka ja normit.

Mikäli sinulle on epäselvää, mitä opintoja sinulta puuttuu perus-, aine- tai syventävistä opinnoista, ota yhteyttä viestintätieteiden amanuenssiin.