Yhteisöviestinnän opetusohjelma 2018 - 2019

ORIEN­TAA­TIO OPIS­KE­LUUN

  • VIEY010 Opintojen suunnittelu 1 op, 1. vuoden opiskelijoille
  • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä 2 op, 1. vuoden opiskelijoille

VIES­TIN­TÄ- JA KIE­LIO­PIN­NOT (HuK-tut­kin­nos­sa)

  • YVI0Y96 Maturiteetti 1 op. Suoritetaan kandidaatintutkielman pohjalta XKVX009-opintojakson yhteydessä tai eMaturiteettina. 
  • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet 3 op. Suoritetaan samaan aikaan Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma -opintojakson kanssa.
  • XRUH005/XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare 3 op. Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Lukuvuonna 2018 - 2019 tarjolla kaksi kurssia, joista toinen syksyllä, toinen keväällä.
  • XENH002 Academic Reading and Communication Skills 3 op. Valitse viestintätieteiden opiskelijoille suunnattu kurssi (JOU PUH YVI) tai kaikille tiedekunnan opiskelijoille suunnattu kurssi (KAIKKI). Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Tutkinnon pakollinen vieraan kielen kurssi voi olla myös muu kuin englannin kielen kurssi. Muut kyseeseen tulevat kielet ja kurssit löydät kielikeskuksen verkkosivuilta.

TIE­TO- JA VIES­TIN­TÄ­TEK­NII­KAN OPE­TUS, TYÖ­ELÄ­MÄ­OPIN­NOT

VIESTINNÄN JA MEDIAN PERUSOPINNOT, YHTEISÖVIESTINNÄN AINEOPINNOT

Laajannettu listaus

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)