Yhteisöviestinnän opetusohjelma 2017 - 2018

VIES­TIN­TÄ- JA KIE­LIO­PIN­NOT (HuK-tut­kin­nos­sa)

  • YVI0Y96 Maturiteetti 1 op / YVIA9999 Kypsyysnäyte 0 op. Suositus ajoituksesta: kandidaatintutkielman valmistuessa.
  • XKVH009 Tutkimusviestinnän perusteet 3 op. Integroitu Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma -opintojaksoon eli suoritetaan yhtäaikaa sen kanssa.
  • XRUH005/XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare 3 op. Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Lukuvuonna 2017 - 2018 tarjolla kaksi kurssia, joista toinen syksyllä, toinen keväällä.
  • XENH002 Academic Reading and Communication Skills 3 op. Valitse viestintätieteiden opiskelijoille suunnattu kurssi (JOU PUH YVI) tai kaikille tiedekunnan opiskelijoille suunnattu kurssi (KAIKKI). Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Muut kyseeseen tulevat kielet ja kurssit löydät kielikeskuksen verkkosivuilta.

TIE­TO- JA VIES­TIN­TÄ­TEK­NIIKAN OPE­TUS, TYÖ­ELÄ­MÄ­OPINNOT

  • HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1, 3 op. Suositus ajoituksesta: 1. syksy.
  • Muut tarjolla olevat tieto- ja viestintätekniikan kurssit löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.
  • Yliopistossa tarjolla olevat työelämävalmiuksia tukevat opinnot löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivujen kautta.

VIESTINNÄN JA MEDIAN PERUSOPINNOT, YHTEISÖVIESTINNÄN AINE- JA SYVENTÄVÄT OPINNOT

Laajannettu listaus

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)