VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op (04.09.2017 - 04.06.2018)

Sisältö
Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja median peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata viestintää, vuorovaikutusta ja mediaa. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan viestintätieteelliseen tutkimukseen ja tiedonhankintaan.
Suoritustavat
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijat: Luennot ja oppimistehtävät

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat: Luennot ja tentti. Syksyllä 2017 tenttiminen on mahdollista marras- ja joulukuussa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Keväällä 2018 tenttiminen tapahtuu eTenttinä. E-tenttiminen on mahdollista viikoilla 9, 10, 19 ja 20. 

Opintojakson luento-osuudella ei ole läsnäolovelvoitetta, mutta luennoille osallistumiselle on vahva suositus. Syksyn 2017 luennot tallennetaan ja ne ovat saatavilla Moniviestimessä myös koko kevään 2018 ajan. Polkuavain löytyy Kopasta, Materiaalikansiosta, Kurssisuunnitelma ja ohjeet -tiedostosta.

Huom. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijat: muistattehan ilmoittautua myös Tieteellisen ajattelun perusteet -ryhmään, jonka ensimmäinen tapaaminen on jo ma 4.9. Tieteellisen ajattelun perusteet -ryhmässä on 80 % läsnäolovelvoite. 
Tavoite
Opiskelija
- ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
- ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
- ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muuttunut tutkimuksessa
- tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset tiedonlähteet ja löytää viestintätieteiden tutkimustietoa

Lisäksi journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijoita koskevat seuraavat osaamistavoitteet:
- tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet
- ymmärtää tieteellisen tiedon kriteerit
- arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia
- tuntee tieteellisen tekstin ominaispiirteet.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen