VIEP1012 Työelämän viestintä 5 op (27.10.2017 - 18.05.2018)

Sisältö
Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitykseen työelämässä ja tarkastellaan viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä erilaisista näkökulmista. Opiskelija oppii asettamaan tavoitteita oman asiantuntemuksensa kehittämiseksi ja kuvaamiseksi opintojensa aikana.
Suoritustavat
Syksy 2017: Luennot, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät. Osallistuminen ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä.

Kevät 2018: Aloitustapaaminen 16.3.2018 klo 9.15 - 11.45 (osallistuminen välttämätöntä), luentotallenteiden katsominen, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät. Kurssille ilmoittautumisen lisäksi muista ilmoittautua myös Kevät 2018 -ryhmään!
Tavoite
Opiskelija
- ymmärtää työelämän viestinnän lähtökohdat ja osaa arvioida niitä
- tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen käsitteet sekä tuloksellisen tiimityön lähtökohdat
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen työelämässä
- osaa määrittää viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä sekä tunnistaa omia tavoitteitaan työelämässä.

Lisäksi journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien omia opiskelijoita koskee seuraava osaamistavoite:
- aloittaa oman asiantuntemusportfolionsa hahmottelun.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen