YCCS2120 Viestinnän johtamisen strategiat 6 op (11.01.2018 - 20.03.2018)

Suoritustavat
Osallistuminen luentoihin, ryhmätyöt, harjoitustyö (ryhmätyö) ja essee (yksilötyö).
Sisältö
Opintojakso keskittyy viestinnän strategiseen ja konsultoivaan rooliin organisaatiossa ja harjaannuttaa tutkimukseen perustuvien strategisten viestintäsuunnitelmien laatimiseen.

Keskeiset teemat:
- strateginen viestinnän suunnittelu
- viestinnän rooli organisaation strategisena voimavarana
- viestinnän arviointi ja mittaaminen
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää syvällisesti, miten yhteisöviestinnän asiantuntija voi osallistua organisaation strategiseen suunnitteluprosessiin
- ymmärtää organisaation kokonaisstrategian luomisprosessin ja osaa sovittaa viestintästrategian kokonaisstrategiaan
- osaa hyödyntää viestintää strategisesti organisaatioiden ongelmien ratkaisemiseksi
- osaa perustella viestintästrategiaratkaisut teoreettisesti.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen