VISA1015 Viestinnän työelämäprojekti 8 op (07.09.2017 - 30.11.2017)

Sisältö
Sovelletaan viestinnän osaamista työelämän viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.
Suoritustavat
Luennot sekä pienryhmässä tehtävä projektityö ja sen raportointi.
Tavoite
Opiskelija
- osaa markkinoida viestinnän osaamista
- tuntee viestintäyrittäjyyden lähtökohtia ja toimintamuotoja
- osaa toimia vastuullisesti projektiryhmän jäsenenä ja yhteistyökumppanin kanssa
- osaa tehdä projektisuunnitelman ja toteuttaa projektin ryhmätyönä sekä esitellä projektin tulokset
- hallitsee ajankäyttöä ja muita projektityön resursseja sekä osaa arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja työn tuloksia.
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen