YVIS424 Viestintäammattilaisen profiilit ja asiantuntemuksen arviointi 2 op (04.09.2017 - 31.08.2018)

Sisältö
Tällä opintojaksolla opiskelija perehtyy erilaisiin uranäkymiin ja pohtii omia urasuunnitelmiansa sekä harjoittelee oman osaamisensa esittelemistä.
Suoritustavat
Kirjalliset tehtävät ja näyteportfolio.

YVIS424-kurssin voi suorittaa YCCS2130-kurssin yhteydessä kevätlukukaudella.

Jos haluat suorittaa tämän kurssin 2 op:een laajuisena, ilmoittaudu sekä tälle kurssille että YCCS2130-kurssille, jotta saat YCCS2130-kurssin tapaamiset kalenteriisi. Tapaamiset ovat siis osa suoritusta tässä tapauksessa.

Jos haluat suorittaa tämän kurssin 4 op:een laajuisena, ilmoittaudu vain YCCS2130-kurssille.

Jos olet jo aiemmin tehnyt kurssin YVIS445 Viestintäammattilaisen profiilit 2 op ja sinulta puuttuu vain näyteportfolio ja haluat suorittaa vain sen (1 op), ilmoittaudu tälle kurssille ja katso ohjeet portfolioon kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta. Näyteportfoliot on palautettava Laura Asunnalle viimeistään 8.6., jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää syvällisemmin eri sektoreiden organisaatioissa ja viestintätoimistoissa toimivien viestinnän asiantuntijoiden erilaisia profiileja
- tietää, millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä viestinnän ammattilaisilta odotetaan
- vahvistuu oman ammattiprofiilinsa ja ammatti-identiteettinsä suhteen
- osaa reflektoida tähän mennessä oppimaansa ja hahmottaa, millaisia tietoja ja taitoja vielä tarvitsee
- osaa esitellä, arvioida ja tulkita omaa osaamistaan ja sen kehittymistä
- löytää näkökulmia osaamisensa tuotteistamiseen ja myymiseen
- osaa suunnitella tulevaisuuttaan työelämässä.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen