VISS2023 Johtamisviestintä 4 op (12.01.2018 - 09.03.2018), kontaktiopetuskurssi

Sisältö
Syvennytään johtamisviestinnän erityiskysymyksiin.
Suoritustavat
Kontaktiopetuskurssi.

Viestinnän/puheviestinnän opiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös e-tenttinä, joka löytyy omana "kurssinaan" Korpista.
Tavoite
Opiskelija
­- ymmärtää syvällisesti johtamisviestinnän erityiskysymyksiä
­- osaa arvioida työelämän viestinnän ajankohtaisia haasteita
­- ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen viestinnän asiantuntemuksen perustana.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen