YVIA339 Kirjoittaminen viestintäammattilaisen työssä 5 op (04.09.2017 - 18.05.2018)

Sisältö
Tavoite: tarkastella ja harjoitella erilaisia viestintäammattilaisen työssä tarvittavia kirjoittamisen muotoja.
Suoritustavat
Kurssi, kurssityö ja kirjallisuus.

Lukuvuonna 2017 - 2018 suoritustapa on näyteportfolio.  Saadaksesi ohjeet ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.
Tavoite
Opiskelija


ymmärtää eri konteksteja ja tehokeinoja viestintäammattilaisen kirjoittamisessa
osaa kirjoittaa erityyppisiä tekstejä eri medioihin ja eri sidosryhmille
osaa kirjoittaa sujuvaa ja perusteltua ammatillista tekstiä
osaa tekstillään sitouttaa lukijoita ja pitää yllä mielenkiintoa.
Oppimateriaalit

Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen