Yhteisöviestinnän opetusohjelma 2017 - 2018

VIES­TIN­TÄ- JA KIE­LIO­PIN­NOT (HuK-tut­kin­nos­sa)

  • YVI0Y96 Maturiteetti 1 op / YVIA9999 Kypsyysnäyte 0 op. Suositus ajoituksesta: kandidaatintutkielman valmistuessa.
  • XKVH009 Tutkimusviestinnän perusteet 3 op. Integroitu Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma -opintojaksoon eli suoritetaan yhtäaikaa sen kanssa.
  • XRUH005/XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare 3 op. Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Lukuvuonna 2017 - 2018 tarjolla kaksi kurssia, joista toinen syksyllä, toinen keväällä.
  • XENH002 Academic Reading and Communication Skills 3 op. Valitse viestintätieteiden opiskelijoille suunnattu kurssi (JOU PUH YVI) tai kaikille tiedekunnan opiskelijoille suunnattu kurssi (KAIKKI). Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi. Muut kyseeseen tulevat kielet ja kurssit löydät kielikeskuksen verkkosivuilta.

TIE­TO- JA VIES­TIN­TÄ­TEK­NIIKAN OPE­TUS, TYÖ­ELÄ­MÄ­OPINNOT

  • HYTP1001 Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1, 3 op. Suositus ajoituksesta: 1. syksy.
  • Muut tarjolla olevat tieto- ja viestintätekniikan kurssit löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.
  • Yliopistossa tarjolla olevat työelämävalmiuksia tukevat opinnot löydät humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivujen kautta.

VIESTINNÄN JA MEDIAN PERUSOPINNOT, YHTEISÖVIESTINNÄN AINE- JA SYVENTÄVÄT OPINNOT

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

Koodi Nimi Alkaa Päättyy Laajuus
VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 05.09.2017 13.08.2018 5 Korppi
VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 10.01.2018 26.08.2018 5 Korppi
VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit 08.01.2018 13.08.2018 5 Korppi

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Koodi Nimi Alkaa Päättyy Laajuus
KVVA103 Introduction to Intercultural Communication 08.01.2018 08.02.2018 5 Korppi
KVVA202 Media and Online Cultures 05.04.2018 07.07.2018 5 Korppi
YCCA2130 Mediasuhteet 11.01.2018 02.02.2018 5 Korppi
YCCA7130 Viestinnän johtamisen työelämäprojekti 11.01.2018 19.04.2018 4-8 Korppi
YVIA1000 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10.10.2017 18.05.2018 10 Korppi
YVIA2000 Opinnot ulkomailla, lukuvuosi 2017 - 2018 01.09.2017 31.08.2018 10 Korppi
YVIA305 Julkisuustyö ja organisaatioviestintä 04.09.2017 18.05.2018 5 Korppi
YVIA339 Kirjoittaminen viestintäammattilaisen työssä 04.09.2017 18.05.2018 5 Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

Koodi Nimi Alkaa Päättyy Laajuus
VIES010 Syventävä tutkimuskurssi, Optima-opintopiiri 19.01.2018 18.05.2018 5 Korppi
VISS2023 Johtamisviestintä, kontaktiopetuskurssi 12.01.2018 09.03.2018 4 Korppi
YCCS1910 Syventävien opintojen seminaari 13.09.2017 18.05.2018 3 Korppi
YCCS2110 Change, Stakeholders and Monitoring 16.01.2018 26.01.2018 6 Korppi
YCCS2120 Viestinnän johtamisen strategiat 11.01.2018 20.03.2018 6 Korppi
YVIS101 Maisteriseminaari 13.09.2017 18.05.2018 5 Korppi
YVIS423 Työssä oppiminen 01.09.2017 31.08.2018 10 Korppi
YVIS424 Viestintäammattilaisen profiilit ja asiantuntemuksen arviointi 04.09.2017 31.08.2018 2 Korppi

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

Koodi Nimi Alkaa Päättyy Laajuus
VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 04.09.2017 04.06.2018 5 Korppi
VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 05.09.2017 13.08.2018 5 Korppi
VIEP1012 Työelämän viestintä 27.10.2017 18.05.2018 5 Korppi

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Koodi Nimi Alkaa Päättyy Laajuus
KVVA103 Introduction to Intercultural Communication 04.09.2017 20.10.2017 5 Korppi
VIEA010 Tutkimuskurssi 05.09.2017 21.11.2017 5 Korppi
VISA1015 Viestinnän työelämäprojekti 07.09.2017 30.11.2017 8 Korppi
YCCA2110 Yhteisöviestinnän teoriat ja sisällöntuotanto 25.10.2017 13.12.2017 6 Korppi
YCCA2120 Corporate Reputation and Crisis Communication 18.09.2017 28.09.2017 6 Korppi
YVIA1000 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10.10.2017 18.05.2018 10 Korppi
YVIA2000 Opinnot ulkomailla, lukuvuosi 2017 - 2018 01.09.2017 31.08.2018 10 Korppi
YVIA305 Julkisuustyö ja organisaatioviestintä 04.09.2017 18.05.2018 5 Korppi
YVIA339 Kirjoittaminen viestintäammattilaisen työssä 04.09.2017 18.05.2018 5 Korppi

Syventävät opinnot (laudatur)

Koodi Nimi Alkaa Päättyy Laajuus
JOUS1027 Julkisuuslaki ja tiedon saaminen, Julkisuslaki ja tiedon saaminen 11.09.2017 04.12.2017 5 Korppi
VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 07.09.2017 30.11.2017 5 Korppi
YCCS1910 Syventävien opintojen seminaari 13.09.2017 18.05.2018 3 Korppi
YCCS3110 Digital Interaction 25.09.2017 06.11.2017 6 Korppi
YVIS101 Maisteriseminaari 13.09.2017 18.05.2018 5 Korppi
YVIS423 Työssä oppiminen 01.09.2017 31.08.2018 10 Korppi
YVIS424 Viestintäammattilaisen profiilit ja asiantuntemuksen arviointi 04.09.2017 31.08.2018 2 Korppi