Opiskelu ulkomailla

  • Korvaavuudet
    • Opiskelu ja opintosuoritukset ulkomaisissa yliopistoissa ja niiden korvaavuudet romaanisen filologian ja italian kielen ja kulttuurin opintoihin
  • Kansainvälisten palvelujen sivut
    • Käytännön tietoa hakemisesta, vaihto-ohjelmista, vaihtokohteen valinnasta, vaihtoraportteja jne.
  • Linkit
    • Mm. asunnonhakuapua