Ruotsin kieli

Ajankohtaista

Listaus on tyhjä.

Mik­si opis­kel­la ruot­sia?

Ruotsin kielellä on merkittävä asema Suomessa, ja erityisesti pohjoismaisessa yhteistyössä ruotsin kieli avaa ovia. Yliopistossa voit jatkaa aikaisemmin opittua, parantaa taitojasi ja opiskella itse kielen lisäksi kulttuuriin ja kirjallisuuteen liittyviä kursseja. Kaksikielisessä Suomessa tarvitaan ruotsin kielen taitajia monilla eri aloilla.

Min­kä­lai­sia opin­not ovat?

Ruotsin kielen oppiaineessa voit opiskella suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja, kielen rakennetta ja käyttöä, kielen tutkimusta, pohjoismaista kulttuuria, kirjallisuutta ja sukukielten perusteita. Lisäksi opiskeluohjelmaan kuuluu suuntautumisvaihtoehdon kaikille opiskelijoille yhteisiä sisältökursseja.

Opet­ta­ja vai mo­nia­lai­nen kie­li­asian­tun­ti­ja?

Jyväskylässä on mahdollista kouluttautua opettajaksi tai monialaiseksi kieliasiantuntijaksi. Perinteisten peruskoulun tai lukion opettajan tehtävien lisäksi kielikoulutuksen asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän työpaikoilla sekä kielikoulutusta antavissa organisaatioissa ja muissa oppilaitoksissa, kuten kansalaisopistoissa. Monialaisella kieliasiantuntijalla oma kiinnostus ja sivuaineet ohjaavat kohti tulevaa ammattia.  Opiskelija voi suuntautua sopivilla sivuainevalinnoilla esim. tiedotus-, markkinointi- tai kulttuuriyhteistyön tehtäviin. Hallinto- ja suunnittelutyöt voivat houkutella sekä opettajaksi että kieliasiantuntijaksi kouluttautunutta.  Voit lukea työelämäpoluista lisää alumnien ammattitarinoista.