Viit­to­ma­kie­len kes­kus

Näillä sivuilla voi seurata viittomakielen keskuksen toimintaa opiskelun, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkeissä. Ajankohtaiset tapahtumat löytyvät samalla nimellä varustetusta osiosta sekä Twitteristä. Lisäksi vanhempia tapahtumia on mahdollista seurata menneiden uutisten linkin avulla.
Tiedotuksia&palautteita voi toimittaa seuraavalle taholle: juhana.salonen[at]jyu.fi

Viit­to­ma­kie­len kes­kuk­sen toi­min­ta

Viittomakielen keskus aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan kielten laitoksessa. Keskus on jatkoa vuonna 1992 alkaneelle suomalaisen viittomakielen opetus- ja tutkimustyölle sekä vuonna 1998 käynnistyneelle viittomakieliselle luokanopettajakoulutukselle. Viittomakielen keskuksen toiminta perustuu opetusministeriön Jyväskylän yliopistolle myöntämään valtakunnalliseen erityistehtävään. Keskuksen päätehtävä on toteuttaa ja kehittää sekä koordinoida yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa viittomakieltä koskevaa ylintä tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Keskuksen toiminta rahoitetaan opetusministeriön perusrahoituksella ja täydentävällä rahoituksella.

Viit­to­ma­kie­len kes­kuk­sen toi­min­ta

Viit­to­ma­kie­li­nen aka­tee­mi­nen yh­tei­sö

Jyväskylän yliopisto on maamme yliopistoista ainoa, jossa toimii viittomakielinen akateeminen yhteisö. Kuurot ja kuulevat viittomakieliset ja vieraskieliset ovat opiskelleet suomalaiseen viittomakieleen ja kuurojen kulttuuriin liittyviä akateemisia opintoja jo yli kymmenen vuoden ajan. Yliopistoyhteisö tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, jossa viittomakieliset voivat opiskella äidinkielellään. Opiskelukielinä ovat myös suomi ja englanti. Yliopisto järjestää tulkkauksen tarvittaessa.