Opintojen ohjaus ja tuki

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opinto-ohjaus rakentuu elinikäisen oppimisen ja sen tukemisen periaatteille. Ohjauksen avulla opiskelijaa autetaan tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa, tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja yleensäkin elämässä. Ohjauksessa opiskelijalle avataan näkökulmia ja valintamahdollisuuksia sekä tuetaan häntä päätöksenteossa ja asiantuntijaksi kehittymisessä. Vastuu valinnoista ja ohjauksen hakemisesta on viime kädessä opiskelijalla itsellään.  

Ohjauskartta

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ohjauskartasta löydät tietoa opiskelijoiden yleisimmistä opintoja ja opiskelua koskevista ohjaustarpeista. Lisäksi ohjauskartta kertoo, kenen tai minkä tahon puoleen voit kääntyä kyseistä asiaa koskevissa kysymyksissäsi.

Kurkkaa siis karttaa ja etsi oma ohjaustarpeesi!    

Ohjaustahot

Ohjaustahot-sivulta löydät laitoksen, tiedekunnan ja yliopiston ohjausta antavat tahot ja ohjauksen toimijat. Laitoksen opinto-ohjauksen työnjaon ja toimijat löydät omalta sivultaan.  

Hops

Hops-sivustolta löydät tietoa ja tukea henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi eli hopsisi laadintaa varten.