08.03.2018

Opintojen suunnittelu ja sen tuki kielitieteissä

Uusi opiskelija laatii syksyn orientaatioviikolla saamansa tiedon ja ohjauksen avulla alustavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ensimmäiseksi vuodeksi ja ilmoittautuu kursseille. Lukuvuoden aikana suunnitelma täsmentyy opinto- ja urasuunnittelukurssiin kuuluvien infojen, tapaamisten ja keskustelujen kautta, ja opiskelija laatii Korppiin ensimmäisen ehopsinsa opetussuunnitelman pohjalta. Ehopsiin on liitetty opintorakenteiden lisäksi kaksi kyselyä. Näissä opiskelija pohtii mm. omia kiinnostuksen kohteitaan ja tavoitteitaan, opiskelutyyliään, kansainvälistymistään sekä ohjauksen tarvettaan. Ehops toimii hops-ohjaajan kanssa käytävän ohjauskeskustelun pohjana, ja ohjaaja hyväksyy suunnitelman toteuttamiskelpoisuuden. 

Hopsia täydennetään ja päivitetään koko opintojen ajan, ja se tarkistetaan ensimmäisen vuoden lisäksi kandidaattiseminaarin ja maisteriseminaarin yhteydessä. Muulloinkin opiskelija voi sopia ohjauskeskustelun omaopettajan tai koulutussuunnittelijan kanssa ja pyytää ohjaajan tukea suunnitelman päivittämisessä tai sen toteuttamiskelpoisuuden tarkastamisessa.

Portfoliotyöskentely täydentää opinto- ja urasuunnittelua kandidaatintutkinnon ensimmäisestä vuodesta lähtien monialaisilla kieliasiantuntijoilla (osana kurssia MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta). Olennaista on oppia tunnistamaan omat työelämätavoitteet, suuntaamaan oppimista niiden suuntaisesti ja kuvaamaan omaa osaamista. Ensimmäisen näyteportfolionsa kieliasiantuntijaksi opiskeleva tekee osana kurssia MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus. Maisterivaiheessa portfoliotyö jatkuu opintojaksolla KLSY012 Maisterin portfolio.

Opettajaksi opiskelevat aloittavat portfolionsa koostamisen osana opettajaopintojaan (KOPP-, KTKP- ja OPEA-kursseilla), mutta he kokoavat ja esittävät portfolionsa vasta maisterintutkinnon loppuvaiheessa ja opintojakso kirjataan koodilla KLSY012 Maisterin portfolio.

Sekä monialaisiksi kieliasiantuntijoiksi että opettajaksi suuntaavilla maisterin portfoliotyöskentelyn pääpaino on työllistymistaitojen kehittämisessä.