08.12.2016

Kielitieteiden hops-ohjeet

Uusi opiskelija laatii syksyn orientaatioviikolla saamansa tiedon ja ohjaksen avulla alustavan opiskelusuunnitelman ensimmäiseksi vuodeksi ja ilmoittautuu kursseille. Lukuvuoden aikana suunnitelma täsmentyy opinto- ja urasuunnittelukurssiin kuuluvien infojen, tapaamisten ja keskustelujen kautta ja opiskelija laatii Korppiin ensimmäisen ehopsinsa. Ehopsiin on liitetty opintorakenteiden lisäksi kaksi kyselyä, joihin opiskelija vastaa. Opiskelija pohtii mm. omia kiinnostuksen kohteitaan ja tavoitteitaan, opiskelutyyliään, kansainvälistymistään sekä ohjauksen tarvettaan. Ehops toimii hops-ohjaajan kanssa käytävän hops-keskustelun pohjana, ja ohjaaja hyväksyy suunnitelman toteuttamiskelpoisuuden. 

Hopsia täydennetään ja päivitetään koko opintojen ajan, ja se tarkistetaan ensimmäisen vuoden lisäksi kandidaattiseminaarin ja maisteriseminaarin yhteydessä. Muulloinkin opiskelija voi sopia opinto-ohjauskeskustelun hops-ohjaajan tai amanuenssin kanssa tai pyytää heitä tarkistamaan suunnitelman sen muuttuessa olennaisesti.

Portfoliotyöskentely täydentää opintojen suunnittelua kandidaatintutkinnon ensimmäisestä vuodesta lähtien monialaisilla kieliasiantuntijoilla. Olennaista on oppia tunnistamaan omat työelämätavoitteet, suuntaamaan oppimista niiden suuntaisesti ja kertomaan omasta osaamisesta. Opettajaksi opiskelevat liittyvät portfoliotyöhön maisterintutkintovaiheessa. Maisterin portfoliotyössä pääpaino on työllistymistaitojen kehittämisessä.