26.10.2017

Ohjauskeskustelun aiheita

HuK-tutkinnosta aloittavat opiskelijat

I Tavoitteet ja työelämä

 1. Mitä aiempia opintoja olet suorittanut?
 2. Minkälaista työkokemusta sinulle on kertynyt?
 3. Minkälaiset työtehtävät kiinnostavat sinua tulevaisuudessa?

II Tutkinto ja opiskelu

 1. Oletko suorittanut pääaineesi opintoja avoimessa yliopistossa? Jos olet, niin kuinka paljon?
 2. Minkälaiset sivuaineopinnot kiinnostavat sinua?
 3. Pystytkö korvaamaan aiemmilla opinnoillasi tutkintosi sivuaineita?
 4. Minkälaiset kieli- ja viestintäopinnot sinua kiinnostavat?
 5. Minkälaista tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvää osaamista sinulla on?
 6. Oletko ajatellut lähteä opiskelijavaihtoon?
 7. Minkälaisissa työtehtävissä ja missä haluaisit suorittaa työharjoittelusi?

III Oppiminen ja ajoitus

 1. Minkälainen oppija olet? Mitkä ovat vahvuuksiasi ja heikkouksiasi opiskelussa?
 2. Minkälaiset opiskelu- ja opetusmuodot soveltuvat sinulle parhaiten?
 3. Miten aiot arvioida omaa oppimistasi?
 4. Mikä motivoi sinua opiskelemaan?
 5. Mitkä tekijät vaikuttavat valmistumisaikatauluusi?

IV Odotuksia ja palautetta

 1. Mitä toivot laitoksen opetukselta ja ohjaukselta?
 2. Kerro kokemuksiasi ja mielikuviasi yliopisto-opiskelusta
 3. Muuta

FM-tutkinnosta aloittavat opiskelijat

I Tavoitteet ja työelämä

 1. Kerro aiemmasta tutkinnostasi.
 2. Minkälaista työkokemusta sinulle on kertynyt?
 3. Minkälaiset työtehtävät kiinnostavat sinua tulevaisuudessa?

II Tutkinto ja opiskelu

 1. Oletko suorittanut pääaineesi opintoja avoimessa yliopistossa? Jos olet, niin kuinka paljon?
 2. Mitä opintoja olet aikonut sijoittaa tutkintoosi kuuluviin muihin opintoihin?
 3. Minkälaiset maisterintutkielman aiheet kiinnostavat sinua?
 4. Minkälaisen maisterintutkielman haluaisit tehdä?

  Tieteellinen tutkielma
  Kirjallisuutta arvioiva kartoitus
  Kirjallinen tai digitaalinen esitys
  Artikkeligradu
  Näytekansio

  Lisätietoja erityyppisistä pro gradu -tutkielmista saat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta.

 5. Minkälaisissa tehtävissä olet kiinnostunut suorittamaan työharjoittelusi? 

III Oppiminen ja ajoitus

 1. Millainen oppija olet? Mitkä ovat vahvuuksiasi ja heikkouksiasi opiskelussa?
 2. Millaiset opiskelu- ja opetusmuodot soveltuvat sinulle parhaiten?
 3. Miten aiot arvioida omaa oppimistasi?
 4. Mikä motivoi sinua opiskelemaan?
 5. Mitkä tekijät vaikuttavat valmistumisaikatauluusi?

IV Odotuksia ja palautetta

 1. Mitä toivot laitoksen opetukselta ja ohjaukselta?
 2. Kerro kokemuksiasi ja mielikuviasi yliopisto-opiskelusta
 3. Muuta