08.10.2018

Viestintätieteiden HOPS-ohjeet

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops) on laatimasi suunnitelma siitä, mitä, miten ja missä aikataulussa aiot opiskella. Opiskelusuunnitelma laaditaan voimassa olevien opetussuunnitelmien ja yliopiston opetustarjonnan pohjalta. Hops on siis suunnitelma siitä, mitä opintojaksoja tutkintoosi kuuluu ja missä aikataulussa aiot ne suorittaa. Voit sisällyttää hopsiin myös ammatillisen ja akateemisen identiteetin rakentamisen pohdintaa ja urasuunnittelua. Hops ei ole sitova sopimus vaan joustava ja ”toteuttamiskelpoinen suunnitelma”, joka voi muuttua perustelluista syistä.

Hops on mahdollista laatia siten, että ensin laaditaan opintojen alkuvaiheen hops, sitten kandidaatin tutkinnon hops ja vasta lopuksi sitä täydennetään maisterin tutkinnon hopsilla. Pelkästään maisteriohjelmassa opiskelevat tekevät opintojen alussa koko maisterin tutkintoa koskevan hopsin. Hopsin laatimiseen saat tukea koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaalta ja omaopettajaltasi.

Hops-suunnittelun vaiheet viestintätieteissä (suomenkielisissä ohjelmissa):

1. Osallistuminen VIEY010 Opintojen suunnittelu -kurssiin (1 op) kuuluviin tilaisuuksiin ja infoihin sekä ryhmätapaamisiin. Opintojen suunnittelu -kurssi on pakollinen kandidaatin tutkinnossa.

2. Tutkinnon rakentumiseen, vapaasti valittavien opintojen tarjontaan ja opintojen ajoitukseen sekä Korpin eHops-lomakkeeseen perehtyminen koulutussuunnittelijan johdolla. Korpin eHops-lomakkeen täyttäminen kuuluu pakollisena osasuorituksena VIEY010 Opintojen suunnittelu -kurssiin. Hopsiin merkitset pakollisten opintojen ajoitukset sekä alustavat muut opintovalintasi. 

3. Ohjauskeskustelu omaopettajan kanssa ensimmäisen lukuvuoden alussa.

Keskustelun aiheina ovat muun muassa:
- Odotukset ja toiveet alkavaa opiskelua kohtaan
- Aiemmat opiskelukokemukset, työkokemus ja muu osaaminen
- Henkilökohtaiset tavoitteet, ajatukset urasta ja ammatista
-  Lisää keskustelun aiheita

4. VIEY010 Opintojen suunnittelu -kurssin lisäksi kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisena yliopiston järjestämä kurssi HYVY001 Akateeminen opiskelukyky (2 op). Kurssi suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

5. Tästä eteenpäin keskustelet opinnoistasi ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmastasi koulutussuunnittelijan tai omaopettajasi kanssa. Opiskelusuunnitelmaasi päivität oman tarpeesi mukaan esimerkiksi vuosittain. Kandidaattiohjelman opiskelijat laativat maisteriohjelmaa varten oman hopsinsa ohjatusti myöhemmin.