26.09.2017

Hyvikset

HyvisHyvis on yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointineuvoja. Hyvis-toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintataitoja.

Hyvis-toimintaa ohjaavat opiskelijoiden tarpeet ja keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Hyviksen puheille voit tulla esimerkiksi silloin, kun opinnoissa tai yksityiselämässä tulee vastaan asioita, joista et voi tai et halua puhua opettajalle tai opinto-ohjaajalle, mutta jotka kuitenkin tavalla tai toisella vaikuttavat opiskeluun. Keskustellessa sovitaan yhdessä mihin muihin tahoihin otetaan tarvittaessa yhteyttä. Kaikenlaisia kysymyksiä saa (ja pitääkin) esittää. Hyvis ei kenties osaa vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta tarjoaa ainakin työkaluja ja neuvoja siinä, miten tilanteessa olisi paras edetä.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen hyviksinä toimivat Vesa JarvaSamu Kytölä, Paulina Nyman-KoskinenMarianne Reukauf ja Jaana Toomar. Parhaiten hyvikset tavoittaa sähköpostilla (hyvis-kivi@jyu.fi), mutta voit myös piipahtaa heidän työhuoneillaan ja katsoa, ovatko he paikalla.  Sähköposteihin hyvikset pyrkivät vastaamaan niin pian kuin mahdollista. Viikonloppuisin he eivät kuitenkaan aktiivisesti seuraa sähköpostejaan.

KiVi-laitoksen hyvikset
Kuvassa Marianne Reukauf, Paulina Nyman-Koskinen, Samu Kytölä ja Vesa Jarva

Hyödyllisiä vinkkejä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi voit saada myös

 student_life.jpg