27.03.2018

Ohjauskartta

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ohjauskartta tarjoaa tietoa opiskelijoiden yleisimmistä opintoja ja opiskelua koskevista ohjaustarpeista. Lisäksi ohjauskartta kertoo, kenen tai minkä tahon puoleen voit kääntyä kyseistä asiaa koskevissa kysymyksissäsi.

Kartan käyttöohjeet: Ohjauskartan vasemmasta sarakkeesta löydät yleisimmät opiskelijoiden ohjaustarpeet eli aloita vasemmasta sarakkeesta etsimällä oma ohjaustarpeesi ja lukemalla linkin takaa löytyvät tiedot. Seuraavat sarakkeet kertovat, kuka tai mikä taho asiassasi voi tarvittaessa auttaa. 

Mikäli et löydä omaa ohjaustarvettasi kartasta, ota yhteyttä oman oppiaineesi koulutussuunnittelijaan ja kuvaa asiasi.

OHJAUSTARVE HENKILÖT/TAHOT, JOTKA VOIVAT AUTTAA
Opintojen suunnittelu ja eteneminen Koulutussuunnittelija Hops-ohjaaja Omaopettaja
Oman opintopolun suunnittelu ja hops x x x
Kurssivalinnat sekä valinnaiset opinnot (ent. sivuaineet) ja niihin hakeminen  x x  
Opintojen aikataulutus x x  
Puuttuvat opinnot, muuttunut opetussuunnitelma x    
Opintojen hyväksiluku & korvaavuudet x    
Kansainvälistyminen Kansainvälisten asioiden
suunnittelija
Koulutussuunnittelija Jokin muu taho JY:ssä: kv-palvelut, työelämäpalvelut
Vaihto-opiskelu x   x
Kieliharjoittelu   x  
Työharjoittelu ulkomailla   x x
Opiskelu ja opintojen suorittaminen Kurssin opettaja Omaopettaja Hyvis tai esteettömyys-yhdyshenkilö 
Kurssien sisällöt & suoritustavat x    
Opiskelutaidot (ml. ajankäyttö)   x x
Hyvinvointi, opiskelukyky ja jaksaminen   x x

Esteetön opiskelu
    x
Opinnäytetyöt Opinnäytetyön ohjaaja    
Opinnäytetyön eli kandidaatin- tai maisterintutkielman laatiminen x    
Työelämään suuntaaminen Harjoittelusta vastaava opettaja Omaopettaja ja/tai portfolio-ohjaaja Koulutussuunnittelija
Työharjoittelu / työssä oppiminen x   x
Työharjoittelutuki     x
Oman osaamisen pohdinta ja ammatillinen kasvu   x  
Työllistyminen x x  
Valmistuminen Koulutussuunnittelija Tiedekunnan opintokanslia Tiedekunnan opintopäällikkö
Opintokokonaisuuksien kokoaminen x    
Tutkinnon anominen   x  
Lisäajan hakeminen     x