12.02.2018

Ohjauskartta

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ohjauskartta kertoo, kenen puoleen voit kääntyä erilaisissa opintoihisi ja opiskeluusi liittyvissä kysymyksissä. Ohjauskartan vasemmasta sarakkeesta löydät yleisimmät opiskelijoiden ohjaustarpeet eli aloita vasemmasta sarakkeesta etsimällä oma ohjaustarpeesi. Seuraavat sarakkeet kertovat, kuka tai mikä taho asiassasi voi auttaa.  Ohjauskartan oikeaan sarakkeeseen on myös linkitetty eri tarpeisiin liittyviä tukisivustoja.  

Mikäli et löydä omaa ohjaustarvettasi kartasta, ota yhteyttä oman oppiaineesi koulutussuunnittelijaan ja kuvaa asiasi. 

Opintojen suunnittelu ja eteneminen Koulutussuunnittelija HOPS-ohjaaja Omaopettaja Tukisivustot JY:ssä 
Oman opintopolun suunnittelu x x x  
Kurssivalinnat & valinnaiset opinnot ja niihin hakeminen (ent. sivuaineet) x  x  
Opintojen aikataulutus x  x    
Puuttuvat opinnot, muuttunut opetussuunnitelma x      
Opintojen hyväksiluku & korvaavuudet x      
Kansainvälistyminen Kansainvälisten asioiden
suunnittelija
Koulutussuunnittelija Jokin muu taho JY:ssä: kv-palvelut, työelämäpalvelut  
Vaihto-opiskelu x   x  
Kieliharjoittelu   x    
Työharjoittelu ulkomailla x   x  
Opiskelu ja opintojen suorittaminen Kurssin opettaja Omaopettaja Esteettömyys-yhdyshenkilö ja/tai Hyvis Tukisivustot JY:ssä 
Kurssien sisällöt
& suoritustavat
x    
Opiskelutaidot (ml. ajankäyttö)   x  
Opiskelun esteet ja hidasteet     x
Työelämään suuntaaminen Harjoittelusta vastaava opettaja Omaopettaja tai portfolio-ohjaaja Koulutussuunnittelija Tukisivustot JY:ssa ja muualla
Työharjoittelu / 
työssä oppiminen
x    x Tietoa työharjoittelusta
Työharjoittelutuki ja työharjoittelusopimus      x Työharjoitteluohje
Työharjoittelujärjestelmän käyttöohje
Oman osaamisen pohdinta ja ammatillinen kasvu   x  
Työllistyminen  x x   toissa.fi (tähän tuollainen hieno väkäslinkki kuin muissakin)
Hyvinvointi Hyvis Omaopettaja   Tukisivustot JY:ssä 
Jaksaminen ja motivaatio-ongelmat x  x  
Elämänhallinta x    
Valmistuminen Koulutussuunnittelija Tiedekunnan opintokanslia Tiedekunnan opintopäällikkö  
Opintokokonaisuuksien kokoaminen x      
Tutkinnon koostaminen ja anominen   x    
Lisäajan hakeminen       x  

 

ESITTÄMISTAPA 2

Opintojen suunnittelu ja eteneminen Koulutus-suunnit-telija  HOPS-ohjaaja Oma-opet-taja  Opet-taja  Hyvis  Port-folio-ohjaaja Esteet-tömyys-yhdys-henkilö Kansain-välisten
asioiden suunnittelija
Tiede-kunnan opinto-kanslia Opiskelija-tuutori 
Opintovalinnat  x  x                
Opintojen aikataulutus  x  x                
Puuttuvat opinnot  x                  
Siirtyminen opetus-suunnitelmasta toiseen  x                  
Opintojen hyväksiluku ja korvaavuudet  x                  
Kansainvälistyminen Koulutus-suunnit-telija  HOPS-ohjaaja Oma-opet-taja  Opet-taja  Hyvis  Port-folio-ohjaaja Esteet-tömyys-yhdys-henkilö Kansain-välisten
asioiden suunnittelija
Tiede-kunnan opinto-kanslia Opiskelija-tuutori 
Vaihto-opiskelu                x    
 Kieliharjoittelu  x                  
Opinnot Koulutus-suunnit-telija  HOPS-ohjaaja Oma-opet-taja  Opet-taja  Hyvis  Port-folio-ohjaaja Esteet-tömyys-yhdys-henkilö Kansain-välisten
asioiden suunnittelija
Tiede-kunnan opinto-kanslia Opiskelija-tuutori 
Kurssien sisällöt & suoritustavat                    
Opiskelutaidot (ml. ajankäyttö)      x              
Työelämään suuntaaminen Koulutus-suunnit-telija  HOPS-ohjaaja Oma-opet-taja  Opet-taja  Hyvis  Port-folio-ohjaaja Esteet-tömyys-yhdys-henkilö Kansain-välisten
asioiden suunnittelija
Tiede-kunnan opinto-kanslia Opiskelija-tuutori 
Työharjoittelu                    
Oman osaamisen pohdinta ja ammatillinen kasvu      x              
Työllistyminen      x              
Valmistuminen                    
Opinto-kokonaisuuksien kokoaminen  x                  
Tutkinnon anominen                    
Hyvinvointi                    
Jaksaminen & elämänhallinta                    
Opiskelun esteet ja hidasteet                    

 

 Tähän alle yliopistotason toimijoita: