07.12.2017

Ohjauskartta

  Koulutus-suunnit-telija HOPS-ohjaaja Oma-opet-taja Opet-taja Hyvis Port-folio-ohjaaja Esteet-tömyys-yhdys-henkilö Studio-teknikko Kansain-välisten
asioiden suunnittelija
Tiede-kunnan opinto-kanslia Opiskelija-tuutori
Opintojen suunnittelu ja eteneminen                      
Opintovalinnat  x  x                  
Opintojen aikataulutus  x  x                  
Puuttuvat opinnot  x                    
Siirtyminen opetus-suunnitelmasta toiseen  x                    
Opintojen hyväksiluku ja korvaavuudet  x                    
Kansain-välistyminen                      
Vaihto-opiskelu                  x    
 Kieliharjoittelu                      
Opinnot                      
Kurssien sisällöt & suoritustavat                      
Opiskelutaidot (ml. ajankäyttö)      x                
Työelämään suuntaaminen                      
Työharjoittelu                      
Oman osaamisen pohdinta ja ammatillinen kasvu      x                
Työllistyminen      x                
Valmistuminen                      
Opinto-kokonaisuuksien kokoaminen  x                    
Tutkinnon anominen                      
Hyvinvointi                      
Jaksaminen & elämänhallinta                      
Opiskelun esteet ja hidasteet                      

 

 Tähän alle yliopistotason toimijoita: